NORSK REISELIVSFAGSKOLE PÅ GEILO KLAR TIL OPPSTART

I januar 2020 kan Norsk Reiselivsfagskole på Geilo ta imot sine første studenter. Godkjennelse til oppstart ble gitt i september, etter at det har vært arbeidet med planene i flere år. Det forventes store synergieffekter både for studentene og for reiselivsbransjen i Hallingdal. Fra før er det kun én reiselivsfagskole i Norge, den ligger i Lofoten.

– Geilo er godt egnet for etablering av en reiselivsfagskole, midt i det største reiselivsområdet i Norge og midt mellom Oslo og Bergen. Dessuten har vi god reiselivskompetanse her, så mye ligger tilrette for denne satsingen, sier Roger Espeli, adm. dir. på Vestlia Resort.

– Næringen har jobbet hardt for å få til dette studietilbudet og vi har fått god oppbacking fra politikerne i Hallingdal. Når skolen starter i januar, håper vi på et sted mellom 15 og 20 studenter, som første kull. Så starter vi ny førsteklasse fra høsten 2020. Det er snakk om toårig studium, sier Espeli.

Fleksibelt studieopplegg

Skolen er en underavdeling av Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg. Tinius Olsen er heleid av Buskerud Fylkeskommune, dermed er reiselivsfagskolen offentlig og studentene vil få offentlig støtte, noe som gjør at semesteravgiften er svært lav.

– Opptakskravene er bl.a.:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. Generell studiekompetanse

Studentene kan velge mellom 2- eller 4-årig studium. Denne valgmuligheten for studieløpet vil si at studenter kan velge den studieformen de selv foretrekker, om det er heltidsstudier på to år eller nettbaserte deltidsstudier på fire år (som kan kombineres med jobb).

Første året er likt for alle studenter og her fordyper de seg i Fellesemner for Reiseliv.Når første året er omme, velger studentene hvilken retning de ønsker å gå videre. Her kan de velge mellom fordypningsemner i Hotell- og restaurantledelse eller Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. I studiets emner er det også lagt tilrette for praksis nasjonalt første året og internasjonalt andre året.

De første årene skal skolen samarbeide tett med Geilogruppen. Forelesninger vil foregå i Bardøla Høyfjellshotells konferansesenter og i egne klasserom.

Bilde: Forelesninger vil foregå bl.a. i Bardøla Høyfjellshotells konferansesenter.

About hkp