NORSKE HOTELLER – OPTIMISME FOR 2.HALVÅR

Mange norske hotelledere tror på et godt 2. halvår 2011, men er mer usikre på fremtiden.
På spørsmål om forventninger til omsetningsutviklingen for eget hotell, tror flertallet (ca. 60%) på et bedre 2. halvår iår enn ifjor. Ca. 20% tror på uendret omsetning i 2. halvår, mens 20% tror på tilbakegang.
Dette fremgår av Horwath HTLs halvårige ”Sentiment Study”. For nærmere informasjon, se tabellene her:
www.horwath.no/hc_rapporter.html

About hkp