NORSKE OG SVENSKE TURISTER REDDET SOMMEREN

Sverige er et av få utenlandske volummarkeder som kan vise til en vekst i antall kommersielle overnattinger i Norge i sommer. Veksten fra mai til august var på ni prosent og tilsvarte 38.000 nye svenske kommersielle overnattinger.

– Norge har tatt en større bit av det svenske reiselivsmarkedet i sommer og vi gleder oss over denne utviklingen i et ellers tøft marked, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet).

Han forteller at Innovasjon Norges kontor i Stockholm iår har gjennomført en av de største sommerkampanjene noengang, i samarbeid med viktige aktører som bl.a. Fjord Norge, Nord-Norge og Hurtigruten.

Svenskene har en stor interesse for aktiviteter i naturen og er nysgjerrige på Norge og norske opplevelser, samtidig har de fortsatt en sterk kjøpekraft og en stor reiselyst, til tross for urolige økonomiske tider i Europa.

– Vi har forventninger til at dette vil slå positivt ut for oss både for vinteren og for 2013. Den finansielle uroen i verden gjør det avgjørende å sikre en god utvikling i et stabilt og volummessig viktig nærmarked som Sverige, sier Tuftin.

Dårlig sommer fra Europa
Resten av Europa kan ikke vise til like gode tall for årets sommersesong, særlig stor nedgang opplever Norge fra Syd-Europa. Oppsummerende tall viser at årets sommermåneder (mai-august) hadde en nedgang på tre prosent i antall utenlandske kommersielle gjestedøgn, sammenlignet med ifjor. Det er nedgang fra flere store markeder, men en god vekst fra Sverige og Asia. Bortsett fra Sverige har Syd-Korea overrasket denne sommeren med en total vekst på 26 prosent.

– Veksten fra Asia og spesielt Syd-Korea er positiv. Dette er markeder vi allerede bearbeider, men som vi nå ønsker å satse mer på fremover, sier Tuftin.

– Med en sterk norsk kronekurs og dårlig økonomisk situasjon i mange europeiske land, greide vi ikke å unngå en nedgang fra utlandet i sommer. Totalt sett for sommersesongen endte vi opp med en null prosent vekst i kommersielle gjestedøgn sammenlignet med ifjor, fortsetter Tuftin.

Nordmenn reiser mer i eget land
Sammen med svenskene er det nordmenn som redder den norske turistsommeren. Norske gjestedøgn har hatt en gradvis økning de siste årene og ender med en total vekst på en prosent i kommersielle gjestedøgn denne sommeren.

-Økonomien i Norge går bra, og nordmenn bidrar til at totale antall gjestedøgn er fire prosent høyere denne sommeren enn sommersesongen 2006, til tross for en nedgang fra utlandet. Dette kommer godt med i de vanskelige tidene vi opplever fra store deler av Europa, sier Tuftin.

Trøndelag populært
Av regionene var det Trøndelag som opplevde størst vekst i sommer og kan vise til en total vekst på fire prosent i antall norske og utenlandske gjestedøgn sammenlignet med ifjor. Nord-Norge hadde en nedgang på fire prosent i samme periode.  Mens Østlandet og Fjord-Norge hadde en null prosent vekst.

 

About hkp