NORSKE VERFT TILBAKE I CRUISE

I 10-årsperioden 2007-17 økte antall cruiseskip i verden fra 294 til 365 (+ 24%), mens sengekapasiteten økte med 55% til 535.000. Basert på dagens ordrebøker forventes antallet skip i femårsperioden 2017 til 2022 å øke til 422, med sengekapasitet på 704.000 (+ 32%). Dette gir en gjennomsnittsstørrelse på 1668 passasjerer. Og veksten forventes å fortsette, ifølge fagbladet Cruise Industry News’ årlige prognose.

For Norge er det interessant at norske verft er tilbake i konkurransen for mindre skip, spesielt når det gjelder luksus- og ekspedisjonsskip. Allerede i juli neste år leverer Kleven hybridskipet “Roald Amundsen” for 530 passasjerer til Hurtigruten. Et år senere følger søsterskipet “Fridtjof Nansen“.

Ulstein Verft har levert en større ombygging av et eldre skip, “Ocean Adventurer“, til Quark Expeditions og har intensjonsavtaler for nye skip. Fosen Yard, kjent for «The World», har inngått samarbeidsavtale med Hantong Shipbuilding for leveranser av både cruiseskip og passasjerferger.

Utslipp fra cruiseskip er som kjent stadig et diskusjonstema. De fleste av de større norske cruisehavnene har sammen med Kystverket og Innovasjon Norge, startet et prosjekt for å redusere cruiseskipenes miljøpåvirkning i havnene.

Havnene vil i samarbeid med DNV GL utarbeide et verktøy for å kunne dokumentere blant annet utslipp til luft og vann, avfallshåndtering og energibruk fra cruiseskipene, når de ligger til kai. Verktøyet vil gi en vurdering av hvert skips miljøpåvirkning, og beregne en miljøscore for hvert skip. Målet er å oppmuntre rederiene til å velge gode miljøløsninger. Skipene som er best på dette vil oppnå reduserte havneavgifter.

 Per-Erik Winther

Illustrasjon: Ulstein Group

Les hele artikkelen i HRR nr.5

About hkp