NULLUTSLIPPSBRANSJE I 2020

Overnattings- og serveringsbransjen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje. Til tross for stor økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra denne sektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede neste år.

Det viser en fersk rapport utarbeidet av byrået Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv. Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter.

– Våre medlemsbedrifter, altså overnatting- og serveringsbransjen, har tatt flere grep for å bli utslippsfrie, blant annet ved å bytte ut oljefyring med utslippsfrie oppvarmingsløsninger. Det har gitt resultater, og bransjen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje. Vi har altså en vekst i reiselivet med økt antall sysselsatte, samtidig som vi klarer å redusere CO2-utslippene og det er et svært positivt regnestykke, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Rapporten viser at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn. Flyreiser står for 53 prosent, men her er utslippene mer enn halvert siden 2001. Cruise står for 16 prosent, passasjerskip (ferger og hurtigbåter er ikke innregnet) for 13 prosent, bil/camping for 12 prosent og overnatting og servering for 3 prosent.

Bilde: Flyreiser står for 53% av CO2-utslippene fra norsk reiseliv idag.

About hkp