NY EUROPEISK SERTIFISERING FOR REVENUE MANAGERS

Mange har savnet et utdannelsestilbud innen revenue management i Europa.  Nå er det inngått en avtale mellom Swiss Hospitality Solutions og HSMAI European Academy, om et samarbeid om opplæring innen revenue management og digital markedsføring.

– Utenom de store hotellkjedene er det ikke noe strukturert utdannelsestilbud for revenue managers, og kjedene utdanner naturligvis kun sine egne. Vi skal samarbeide med HSMAI Europe om et utdanningstilbud for denne gruppen, sier Wilhelm K.Weber i Swiss Hospitality Solutions (bildet), som nylig ble kåret til ”The Young European Travel Industry Leader of the Year”. Swiss Hospitality Solutions  driver med teknologi, konsulentvirtksomhet og opplæring for hotellbransjen.

– Vi har satt sammen en komité av europeiske hotelledere for å definere sertifiseringskriterier. De skal sette opp en liste over hva en sertifisert revenue manager skal kunne. Så skal det utarbeides et pensum på grunnlag av dette. Dette vil være riktig kurs for hotelldirektører og revenue manager som ikke har slik spesialkompetanse allerede.  Målet er å gjennomføre kurs i alle land i Vest-Europa, men foreløpig blir kursene holdt på sentrale steder. Vi har allerede fått kontakter med store aktører i bransjen, som vil at vi skal utdanne alle deres revenue managers, sier Weber.

– Det vi snakker om her er spesialisert og oppdatert undervisning for revenue managers. En slik sertifisering av revenue managers vil også gjøre det mye lettere for hoteller som skal ansette folk, sier Wilhelm Weber.

Les hele artikkelen i HRR nr.3.

About hkp