NY IKT- BRANSJELØSNING FOR STORKJØKKEN

Smart Tech as har utviklet en IKT-løsning for BFSN som hver enkelt storkjøkkenleverandør kan utnytte til sin fordel, og som leverandørenes kunder vil få like stor glede av. Løsningen skal være på lufta 1. oktober 2012.

– Det er ett år siden vi bestemte oss for å gjøre noe for å imøtekomme et utbredt ønske blant våre medlemmer om å profesjonalisere oss bredt med hensyn til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), opplyser Arne Dalseng, daglig leder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN).

– Nå har vi fått en løsning som setter oss som bransje istand til å utnytte de digitale muligheter som allerede finnes, og som er underveis. Portalen er jo åpen for alle, med all den informasjon som skal være åpent tilgjengelig. Men samtidig med kundekommunikasjon i et lukket system i systemet, poengterer Dalseng.

Kundene online med leverandørens data og historikk

Tore Foss, daglig leder i Smart Tech as, og Martin Pettersson, sjefarkitekt/produktutvikler, forklarer hva løsningen byr på: – Både leverandøren og kunden kan hente, legge inn og dele all den informasjon de ønsker, bokstavelig talt med et tastetrykk, direkte på mobilen eller ved bruk av QR-kode. Leverandøren kan for eksempel sjekke at han har på lager, eller i servicebilen, alle deler som trenges for service i en akutt situasjon eller ut fra historikken, informasjon som alltid er tilgjengelig. Kunden – altså sluttbrukeren – kan be om service på en oppvaskmaskin umiddelbart, også dette direkte på mobilen eller på web. Kunden får rask respons med bekreftelse. Kunden har til enhver tid full oversikt over sine storkjøkkenmaskiner og kan planlegge driften bedre. Alle data utveksles kontinuerlig og er alltid oppdatert i alle ledd samtidig.

Tre nivåer

Alt dette er mulig fordi systemet er bygget opp med tre nivåer:

1: En bransjeplattform hvor all interessant bransjerelatert informasjon ligger (lov- og regelverk, bransjeavtaler med forpliktelser, etc.).

2: En kundeplattform hvor kunden kan kommunisere med sin leverandør eller sine leverandører i et lukket system

3: Et servicesystem som er skreddersydd for et av de viktigste områdene i forholdet mellom storkjøkkenleverandør og kunde, naturligvis også i et lukket system.

Foto:

Vidar Korneliussen, styreleder (foran) og Arne Dalseng, daglig leder BFSN, mener den nye IKT-løsningen innebærer en liten digital revolusjon for storkjøkkenbransjen.

 

About hkp