NYE DIREKTERUTER FRA NEW YORK OG BOSTON TIL BERGEN

Norwegian fortsetter sin formidable vekst på internasjonale ruter. Nå lanseres to nye ruter mellom Bergen og USAs østkyst. Rutene skal betjenes av den nye flytypen Boeing 737 MAX, som har et betydelig lavere miljøutslipp enn sammenlignbare flytyper. Norwegian tilbyr nå 50 ruter mellom Europa og USA.

– Vi er opptatt av å gi vestlendingene et godt rutetilbud, og er derfor godt fornøyd med å lansere to nye USA-ruter fra Bergen. Våre nye direkteruter vil bidra til at tusenvis av nordmenn og amerikanere kan fly billig og komfortabelt mellom USA og Vestlandet, sier kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl.

– Det amerikanske marked har de siste 30 årene ligget på topp i antall besøkende til regionen. Også i betalingsvilje. Spesielt de siste tre årene, med nye ruter og en gunstig dollarkurs, har antall gjestedøgn økt meget bra. Med enda bedre tilgjengelighet, ser vi for oss å styrke potensialet for videre trafikk – noe som regionen nå trenger, på grunn av ny overnattingskapasitet som bygges, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

 Setter inn betydelige markedsføringsmidler

– Det er arbeidet hardt de siste 8-9 årene for å få flere direkte ruter til Bergen, noe som er positivt for hele Fjord Norge regionen. Prosjektet FlyBGO, som er et samarbeidsprosjekt i regionen, har bidratt aktivt med å gi analyser, påvirke og investere i markedsføring, for at volumet til nye ruter skal bli tilfredsstillende.

Fra 9 direkte ruter fra utenlandske destinasjoner i 2006, har vi nå tilgang fra hele 35 byer.

All utvikling av reiselivet er avhengig av god tilgjengelighet. Selv om vi i noen år har hatt sommerruter fra Japan og USA, er det arbeidet mest med direkte ruter fra Europa. Med nye ruter som kommer i 2017, er antall ruter nå relativt tilfredsstillende, og det arbeides aktivt med å øke frekvenser og fylle flyene med inngående passasjerer til regionen.

Sammen med Avinor, Innovasjon Norge og Fjord Norge vil FlyBGO og Bergen Reiselivslag satse betydelige midler i markedsføring, for å fremme Bergen og hele Fjord Norge regionen opp mot disse nye rutene, sier Ole Warberg.

New York – Bergen; Norwegian vil fra 2. juli til 26. oktober 2017 ha 2 ukentlige avganger.

Boston – Bergen; Norwegian vil fra 1. juli til 24. oktober 2017 ha to ukentlige avganger.

Andre nye ruter til Bergen;

Fra Budapest med Wizzair som er helårlig. Gøteborg som er helårlig med Wiederøe.

Sommerruter; Fra Zurich med Swissair. Fra St. Petersburg med Rusline og fra Glasgow.

 

About hkp