NYE REGLER FOR VAKTHOLD PÅ SERVERINGSSTEDER STOPPES AV JUSTISMINISTEREN

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

Politidirektoratet ville pålegge alle som skal stå vakt på serveringssteder, å ta 120 timer med opplæring. Nå setter justisministeren ned foten.

Politidirektoratet (POD) bestemte i august at nye regler for vakthold skal innføres fra årsskiftet. Med de nye reglene ville alle som skal stå vakt på festivaler, konserter og serveringssteder, også frivillige, måttet ha 120 timer med opplæring. I dag er kravet 25 timer.

NHO Reiseliv har reagert sterkt på de nye kravene til kursing, som ville vært en firedobling av hva både Politidirektorat og Justisdepartementet skisserte i 2014. Kursingen ville kostet mellom 60.000 og 70.000 kroner per ansatt.

Nå snur Justisdepartementet  i denne saken.

– Jeg forstår problemet, og jeg er for så vidt enig i problembeskrivelsen. Dette går for langt. Da må vi rydde opp i det, og det gjør vi, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Dagbladet.

Han bekrefter at regelendringen ikke trer i kraft 1. januar 2018, og forklarer at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring.

– Vi er veldig glad for å ha blitt lyttet til i denne saken. Vi har jobbet mot flere fronter, medlemmer har bidratt, og det er godt å se at departementet har snudd, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold (bildet).

Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, sa 17. november til Studvest, studentavisen i Bergen, at han garanterer at de nye kravene ikke blir noe av.

Frølich forklarte at grunnen til at utfordringene med de nye vaktkravene ikke ble fanget opp før, er at de gikk under radaren hos politikerne, på tvers av alle partier.

Justisministeren innrømmer også at han ikke var klar over konsekvensene av regelendringen, skriver Dagbladet.

– Vi er glad for at politikere er ærlig på at de rett og slett ikke får med seg alt. Det viktigste nå er at kravet blir utsatt, og så må alle parter, både sikkerhetsbransjen og serveringsnæringen, inkluderes i arbeidet om hvordan kompetansekravene skal se ut, sier NHO Reiseliv-sjefen.

 

About hkp