NYE REKORDER I NORD-NORGE

Det var 172.683 overnattinger ved de nordnorske overnattingsbedriftene i februar, en økning på nesten 29.000 fra 2011. Dette innebærer en økning på 20 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 6 prosent i februar 2012.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge hadde en formidabel økning på hele 51 prosent fra februar 2011 til februar 2012.

I årets to første måneder har det vært 310.631 overnattinger i landsdelen, en økning på 52.000, dvs. 20 prosent. Den norske trafikken har hatt en økning på 14 prosent, mens den utenlandske har en vekst på 49 prosent. Totalt for Norge har det vært en økning av nordmenn på 7 prosent og utlendinger på 5 prosent.

Hotellene i landsdelen har i årets to første måneder en vekst i ferie-/fritids-gjestedøgn på hele 36 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at han håper den positive utviklingen i vintertrafikken holder seg utover året. Dette sett i forhold til dagens høye kronekurs og en noe usikker økonomi i flere av våre sentrale markeder. En forsterket markedsinnsats videre mot det internasjonale turistmarkedet fra NordNorsk Reiseliv AS, håper vi skal kunne oppveie disse negative forholdene.

Foto: Rica Ishavshotel

About hkp