NYTT NASJONALMUSEUM KAN GI 200.000 EKSTRA GJESTEDØGN

3 Nasjonalmuseet 1Det nye Nasjonalmuseet vil gi store ringvirkninger for hoteller og restauranter, samt næringslivet generelt i Oslo-området. Stortinget står nå foran behandlingen av saken om bygging av nytt Nasjonalmuseum, som skal bli Norges største kulturbygg. Det nye Nasjonalmuseet skal ligge på Vestbanetomten, bak og ved siden av den gamle Vestbanebygningen, altså en av de mest sentrale plasseringene i Oslo. Hvis alt går etter planen skal byggearbeidene starte våren 2014, planlagt ferdigstillelse er høsten 2018.

Hovedorganisasjonen Virke har utarbeidet en rapport om det økonomiske potensialet knyttet til det nye Nasjonalmuseet.

– Vi viser med denne rapporten at næringslivet kan øke sin omsetning med flere hundre millioner kroner, hvis vi utnytter vekstpotensialet denne satsingen gir oss, sier Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. i Virke.

Kultur er en hoveddriver for turisme i Europa. I 2012 økte antall weekendturer i Europa med 14 prosent, og kultur er en sentral faktor i europeisk turisme, selv i en lavkonjunktur. Den nye operaen i Oslo medførte en besøksvekst på 92 prosent.

Hovedorganisasjonen Virke og Nasjonalmuseet bruker økonomiske modeller for ringvirkningsanalyse til å vise hvilke ringvirkninger samling av Nasjonalmuset på Vestbanen kan gi. Med en økning i antall gjestedøgn i Oslo på 150.000 og et gjennomsnittlig forbruk pr turist/døgn på NOK 2500, vil totaleffekten bli NOK 375 millioner inn i økonomien. Med en økning på 200.000 ekstra gjestedøgn og samme forbruk, vil totalleffekten bli en merinntekt på NOK 500 millioner.

Et nøkternt estimat for besøksvekst på 30 % til 700.000 årlig ved det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, vil bety drøyt 155.000 flere årlige besøkende. En tilsvarende besøksvekst som Operaen erfarte, vil gi 500.000 nye besøkende. Ettersom gjennomsnittsturisten i Oslo blir i byen i nærmere to døgn, er en estimert økning i antall turistdøgn på 200.000 ikke urealistisk. Dette vil kunne representere over NOK 500 millioner i økt omsetning for byens næringsliv.

Illustrasjon: arkitekt Kleihues + Schuwerk, illustratør MIR as og Statsbygg

 

About hkp