ØKET OMSETNING FOR HOTELLER OG RESTAURANTER

Omsetningen for norske hoteller økte med 2 prosent, til NOK 19,6 milliarder i 2010, ifølge den
ferske Strukturstatistikken fra SSB. Restaurantene omsatte for NOK 26,4 milliarder i 2010, pluss 4 prosent fra året før. De 2786 bedriftene innenfor sektoren overnatting, sysselsatte totalt 26.202 personer i 2010, en liten nedgang sammenlignet med året før. Omsetningen økte  med 2,5 prosent til NOK 21,7 milliarder. Hotellene er den klart største næringshovedgruppen med rundt 90 prosent av omsetningen og sysselsettingen i næringen.

Næringen serveringsvirksomhet hadde 7781 virksomheter og sysselsatte 59.984 personer i
2010, 130 flere enn året før. Omsetningen økte med 4 prosent til NOK 35,3 milliarder. Restaurantvirksomheten utgjorde  79 prosent av sysselsettingen og 75 prosent av
omsetningen i næringen.

 

About hkp