OLAV THON ÆRESMEDLEM I CORNELL HOTEL SOCIETY

Olav Thon er utnevnt til æresmedlem i Cornell Hotel Society. Det var tidligere verdenspresident i Cornell Hotel Society, Leif Evensen (t.v.), som sto for den høytidelige overrekkelsen av plaketten.

Bakgrunnen for utnevnelsen er først og fremst  kontakten til Cornell Hotel Society, som er kommet istand ved den betydningsfulle støtten Thon Hotels har gitt til kåringene av “Årets Unge Hoteliér” og “Årets Hoteliér“, hvor vinnerne deltar på General Manager-kurs på School of Hotel Administration ved Cornell University i USA. Thon Hotels har også i hvert av de senere år sendt hotelldirektører til General Managers-kursene.

Evensen trakk frem at J. Willard Marriott og hans sønn Bill Marriott også er CHS Honorary Members. På samme måte som Thon, er de også gründere, som startet med restaurantdrift. Det første Marriott-hotellet åpnet i Washington DC i 1960, og Marriott Hotels er idag en av verdens største hotellkjeder.

Olav Thon fortalte litt om sine venner J. Willard Marriott og Bill Marriot, som han hadde besøkt i Washington DC og som har vært Thons gjester under besøk i Norge.

About hkp