OPPDRAGSMENGDEN INNEN HOTELLREHABILITERING ØKER

Hotellentreprenørselskapet SBA AS opplever betydelig økt pågang, både fra Norge og Norden forøvrig. Nå er to nye anleggsledere ansatt for å kunne håndtere den økte oppdragsmengden.

SBA AS hadde et godt år i 2018 med en omsetning på 159 millioner kroner. Inneværende år har aktiviteten styrket seg ytterligere, og etterspørselen fra hotellmarkedet er meget god. Som en følge av det, har den Tønsberg-baserte bedriften nå ansatt ytterligere to erfarne medarbeidere som anleggsledere.

– Hotell og reiselivsnæringen i Norden går generelt sett godt, og mange eiendomsbesitter og hotellkjeder ser verdien av å jevnlig investere i oppgraderinger av byggmassen. Dette henger trolig også sammen med at markedet setter stadig høyere krav til fasiliteter, arkitektur og design, samt infrastrukturelle kvaliteter på hotellene. For å tiltrekke seg både nye og faste gjester, er vår erfaring at stadig flere prioriterer å fornye og videreutvikle eiendommene sine, sier adm. direktør Roar Ingdal (bildet) i SBA AS.

For å kunne håndtere flere nye oppdrag, har SBA derfor ansatt to nye anleggsledere med lang fartstid fra bygg- og anleggsbransjen. Thomas Torheim og Trond Baklie er de to foreløpig nyeste kollegaene den tidligere hotell- og reiselivstoppen Ingdal har sikret seg.

SBA AS har kapret en unik posisjon i entreprenørbransjen, og har vært involvert i en rekke prestisjeprosjekter i inn- og utland. Eksempler på dette er totalrenoveringen av Grand Hotel i Oslo, Scandic Park Hotel i Stockholm og også Skt Petri Hotel i København. Nylig ferdigstilte selskapet også et betydelig renovasjons- og oppgraderingsprosjekt av Scandic Sjølyst i Oslo. Her var SBA ansvarlig for alt fra å transformere bærende konstruksjon, renovasjon av 155 rom og bad, korridorer, ombygging av resepsjon og nye restauranter korridorer, totalrenovering av fasade og også etablering av et nytt uteområde.

 

About hkp