OPPLEVELSESBRANSJEN I NORDLAND HAR VOKST MED 280 %

Denne uken gikk Norsk Opplevelseskonferanse av stabelen i Narvik. En fersk rapport viser at opplevelsesbransjen i Nordland har hatt en sterk vekst de siste årene, og at veksten ligger langt over landsgjennomsnittet.

NHO Reiseliv er medarrangør av konferansen, og lanserer i den forbindelse ferske tall fra rapporten «Reiselivsnærings verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. Rapporten viser at det har skjedd en enorm vekst i opplevelsesbransjen de siste årene:

Det er omlag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge, som har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017). Verdiskapingen har vokst med 170 prosent siden 2004. I Nordland er det over 230 opplevelsesbedrifter med en verdiskaping på 343 millioner kroner (2017). Det er en økning i verdiskaping på 280 prosent siden 2004.

– Opplevelsesbransjen i Nordland har hatt en voldsom vekst de siste årene, og veksten ligger langt over landsgjennomsnittet. Nordland har blitt et attraktivt reisemål gjennom hele året, og det er mye fordi reiselivsaktørene i denne regionen har lykkes med å utvikle og selge unike opplevelser året rundt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Denne uken samles opplevelsesbransjen i Narvik i Nordland – en by som har satset stort på opplevelser de siste årene. Sølvi Øgsnes som driver overnattingsstedet Breidablikk Gjestehus i Narvik, opplever en stadig økende aktivitet og etterspørsel i opplevelsesbransjen i Narvik-regionen:

– Det er kommet flere seriøse og gode tilbydere med varierte produkter innenfor naturbaserte opplevelser. Gjestene vil oppleve nordlyset, men helårsaktiviteter som «hiking og biking» blir også stadig mer populært. Narvikområdet har fantastiske muligheter i storslått natur, sier Øgsnes.

Millionbidrag til Nordlands kommuner

Reiselivsnæringen bidrar med arbeidsplasser og store inntekter til landets kommuner. I reiselivsfylket Nordland gir reiselivet nær 200 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene. Sjømat ligger noe høyere med 272 millioner, mens prosessindustri gir 184 millioner i personskatteinntekter til kommunene i fylket.

– Ingen reiselivsbransjer vokser mer enn opplevelsesbransjen. En ordfører som tilrettelegger for, og spiller på lag med opplevelsesbedriftene i sin region vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Reiselivet er også viktig for å skape bolyst. Det er restauranter, kafeer, kultur og opplevelser som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere, sier Bjørndal.

 

About hkp