OPPMYKING AV VISUMRESTRIKSJONER VIL GI GLOBAL VEKST

1 Aktuelt Davos 03317004700250– En oppmyking av visumrestriksjonene vil stimulere globalt reiseliv, skape nye jobber og oppmuntre økonomisk utvikling. Det sa Christopher Nassetta, president og CEO i Hilton Worldwide og Arne Sorenson, president og CEO i Marriott International på World Economic Forum i Davos. De oppfordret regjeringene til å handle raskt og lette på visumrestriksjonene.

– I 2012 rapporterte UN World Tourism Organization at mer enn 1 milliard mennesker reiste utenlands – en enorm katalysator for global handel og nye arbeidsplasser. Vi er her på World Economic Forum for å takle kompliserte og utfordrende økonomiske, sosiale, miljømessige og politiske spørsmål. Å legge tilrette for økt internasjonal reisevirksomhet, er den “lavthengende frukten” som kan skape betydelig økonomisk vekst og sysselsetting, sa Hilton-sjefen, Christopher Nassetta.

Mange land har allerede lettet på visumkravene, f.eks. Tyrkia, som har mer enn doblet antall internasjonale turister i den siste tiårs perioden, ved å tilby visum ved ankomst. Kina har innført visumfrie tredagers reiser til Beijing for 45 land. Australia og De forente arabiske emirater har innført elektroniske visa, der prosessen foregår online og tar minutter, istedenfor dager eller uker.

– Smarte regjeringer tenker på internasjonal reisevirksomhet og turisme som handel, og de gjør alt de kan for å fjerne hindere og tenker strategisk når det gjelder visumregler og tilgjengelighet, som demotiverer mennesker fra å reise og gjøre forretninger, sa Marriott-sjefen Arne Sorenson.

– Selv om de poengterte at sikkerhet er et viktig hensyn, oppfordret Nassetta og Sorenson verdens ledere i Davos til å være visjonære og se for seg en verden med markeder som er nært forbundet med hverandre. Hvis det blir lettere å reise internasjonalt, vil flere mennesker kunne oppleve verden, noe som kan resultere i 2 milliarder internasjonale reiser om ti år.

About hkp