OPPSIKTSVEKKENDE ARRESTASJONER ETTER SELJE-BRANNEN

nett-selje-hotel-316562-11-1334838342469En uke etter at Selje Hotel ble totalskadet av brann, er Politiet gått til pågripelse av tre menn. De tre skal være svært sentrale i driften av hotellet. Ifølge Bergens Tidende står den ene av de siktede formelt sett oppført som én av to eiere. Den andre eieren, en kvinne, er ikke mistenkt for å ha noe med saken å gjøre.

– Det er ikke noen tvil om at siktelsen er alvorlig. Bakgrunnen er et stort bevisbilde med flere momenter, både hvordan ildspåsettelsen er utført og vitneforklaringer, sier ansvarlig jurist for saken i Politiet, Magnus Engh Juel. Han poengterer at det på det nåværende stadiet av etterforskningen kun dreier seg om siktelser.

De tre arresterte skal stille seg uforstående til siktelsen.

Driftsselskapet hadde en negativ egenkapital på seks millioner kroner ved utgangen av 2015. Én av politiets teorier skal være at brannstiftingen kan ha vært økonomisk motivert.

Det var ekteparet Gerd Kjellaug og Harald Berge som bygget opp Selje Hotel og utviklet det til et thalasso spa-hotell. De drev hotellet fra 1976, og ble eiere i1983. Da de nådde pensjonsalderen ønsket de å selge hotellet, til slutt kom storfamilien Akcay fra Stockholm inn som nye eiere i 2014.

For første gang var Selje Hotel nå vinterstengt, fra 1. november til 1. mars 2017.

About hkp