OPTIMISME FORAN SOMMERSESONGEN

– Det har ikke vært så stor optimisme foran sommersesongen siden 2007, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Optimismen råder i de aller fleste av våre prioriterte ferie- og fritidsmarkeder. Vi registrerer særlig optimisme fra viktige markeder som Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia. Også fra Storbritannia meldes det at vi nå vil se ny vekst. Disse fem landene representerer nesten halvparten av de utenlandske gjestedøgnene, så de positive signalene herfra er et godt tegn for sommeren, sier Tuftin.

 Tyskland, Norges største sommermarked målt i antall kommersielle gjestedøgn, utgjorde ifjor 25 prosent av alle utenlandske gjestedøgn. Iår ventes det en enda større vekst fra Tyskland, der hele 61 prosent av respondentene forventer en økning i sommer sammenlignet med ifjor.

57 prosent av deltagerne i Innovasjon Norges Turistbarometer  forventer at årets sommersesong kommer til å bli bedre enn sommersesongen 2010. Resultatet må tolkes som en svært moderat optimisme, siden det var 50 prosent av respondentene som faktisk hadde en økning ifjor.

Det er spesielt den sterke norske kronekursen og den dårlige økonomiske situasjonen i mange av Innovasjon Norges viktigste feire– og fritidsmarkeder, som trekkes frem som faresignaler.

 Fra Nederland er det 50 prosent som forventer økning, mens det er 39 prosent av de svenske respondentene som svarer det samme. 33 prosent av svenskene tror sommersesongen blir lik ifjor, mens 28 prosent av svenskene som deltok i undersøkelsen tror årets sommersesong blir dårligere enn ifjor. Fra Danmark er optimismen høyere, hvor 67 prosent av respondentene venter en økning og 33 prosent venter at årets sommersesongen blir lik som fjorårets. Antall gjestedøgn fra Storbritannia har gått sterkt tilbake de siste årene, men skal vi tro svarene fra undersøkelsen, kan det tyde på at bunnen kan være nådd. 77 prosent venter en økning eller det samme volumet som ifjor.

Av de franske respondentene er det hele 73 prosent som venter en økning i sommer sammenlignet med sommeren 2010. Samtidig er det ni prosent som tror at årets sommersesong blir verre. Svarene fra de spanske respondentene er delt mellom å vente en økning og et uendret resultat.  Blant de italienske respondentene er det 85 prosent som venter en økning i sommer, mens 14 prosent tror årets sommerresultat blir likt sommeren 2010. Fra Polen, som representere en andel på tre prosent av utenlandske kommersielle gjestedøgn ifjor sommer, er det 67 prosent som venter en økning. Fra Russland er det samme tallet 83 prosent.

Svarene fra turoperatørene, som er den største enkeltgruppen representert i undersøkelsen, er forholdsvis optimistiske. 65 prosent venter en økning, 31 prosent venter et uendret resultat, mens fire prosent venter en nedgang. Det er spesielt den sterke norske kronekursen og den dårlige økonomiske situasjonen i mange av våre viktigste markeder, som trekkes frem som et faresignal ved inngangen til årets sommersesong. Representanter fra cruise/Hurtigruten er også optimistiske før sommersesongen. Her er det halvparten som forventer en økning, mens den andre halvdelen venter det samme resultatet som ifjor. Denne optimismen må ses i sammenheng med gode resultater i 2010.

Blant norsk næring er svarene mer spredt. Blant de norske incomingoperatørene er det 58 prosent som venter et bedre resultat enn ifjor, mens 14 prosent tror årets sommersesong blir dårligere. De norske overnattingsbedriftene som deltok i undersøkelsen er ikke fullt så optimistiske. 42 prosent venter en økning i sommer, mens halvparten venter det samme resultatet som ifjor. Det er åtte prosent som tror årets sommersesong blir dårligere enn sommersesongen 2010. Blant representantene fra aktivitets- og attraksjonsbedrifter i Norge er det kun 20 prosent som tror årets sommersesong blir bedre. Resten venter et uendret resultat fra ifjor.

  Les hele artikkelen med spesial-markedsrapporter fra Tyskland, Sverige, USA og Asia, i HRR nr.4, som snart er ute hos abonnentene.

 

About hkp