OPTIMISTISK REISELIVSNÆRING

Ved inngangen til 2020 viser Innovasjon Norges turistbarometer at reiselivsnæringen selv har stor tro på en god vintersesong i 2020. 39 prosent av de spurte forventer at vintersesongen 2020 blir bedre enn i 2019. Halvparten tror trafikken blir lik og kun 13 prosent forventer en nedgang. Det er særlig nordlys-, byferie- og skidestinasjoner som regner med oppgang.

– Det er god grunn til å tro på et godt 2020. Norges konkurranseevne forblir sterk takket være en svak krone, vi har unik natur og kultur som mange ønsker å oppleve – og vi er attraktive som et bærekraftig reisemål, noe som for mange turister blir stadig viktigere, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm (bildet) i Innovasjon Norge.

53,8 millioner overnattinger i sommer

Det er og blir sommersesongen som driver størst turisttrafikk til og i Norge. 52 prosent av de kommersielle/registrerte overnattingene i 2019 fant sted i løpet av sommermånedene fra mai til og med august. Det var en økning på fire prosent fra samme periode i 2018.

I løpet av sommeren 2019 ble det foretatt totalt 53,8 millioner overnattinger i Norge, hvorav den absolutt største delen av disse var av nordmenn. Turistene i Norge hadde et samlet totalforbruk på NOK 53,7 milliarder, hvor de utenlandske stod for NOK 11,6 milliarder.

De norske feriereisende står altså for omtrent en tredjedel av alle overnattingene i løpet av sommeren, med et totalforbruk på NOK 31,1 milliarder. Selv om det kun er 14 prosent av overnattingene som foretas av utenlandske feriereisende, står de likevel for 20 prosent av forbruket med sine NOK 10,5 milliarder i løpet av sommeren 2019. Fra utlandet kommer det flest turister fra nærmarkeder som Sverige og Tyskland, men også i økende grad fra Syd-Europa, Asia og USA.

Satsingen på helårsturisme de siste årene har bidratt til at turistsesongen blir stadig lengre i Norge. I 2019 valgte flere turister enn før å reise hit utenom sommersesongen, på for eksempel skiferie, eller for å oppleve det vakre nordlyset.

– At trafikken nå spres utover året i større grad enn før er godt nytt for reiselivsnæringen. Det er en myte at det er fullt i Norge og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennende reiselivsprodukter – og at investeringslysten i fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Blant annet som en følge av kutt på statsbudsjettet for 2020, vil den generelle profileringen av Norge som reisemål nå tones ned, isteden vil det bli satset mer på spesifikk markedsføring, med egne planer for de forskjellige regionene, for at de skal få trafikk når de trenger det.

About hkp