OSLO ÅPNER KRANENE 6.MAI

Restaurant Festningen

– Jeg vil takke serveringsbransjen i Oslo for deres viktige bidrag for å hindre smitte og spredning av coronaviruset. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det innebærer at vi vil oppheve skjenkeforbudet fra og med onsdag 6. mai. Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Følgende krav gjelder for serverings- og skjenkebevillinger som følge av den nasjonale covid-19-forskriften og Oslo kommunes forskrift om forebygging av coronasmitte:

Nasjonale krav til serveringssteder

 • Det skal serveres mat
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas
 • Skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og skal sørge for at disse rutinene blir overholdt
 • Skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder (etter ny forskrift)

 • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol
 • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
 • Bordservering
 • Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning
 • Det skal være 2 meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)
 • Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester
 • Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

– Oslo kommune legger seg på samme definisjon som i serveringsloven, som sier at det skal foregå servering av mat og man skal kunne spise på stedet. Utover det, er det opp til serveringsstedene hva slags type mat som serveres, og om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller gjennom en foodtruck parkert i nærheten. Vi innfører heller ikke spiseplikt eller krav om at stedet tilbyr mat helt frem til stengetid. Det aller viktigste for oss er at serveringsstedene overholder smittevernreglene, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

About hkp