OSLO-HOTELL TILBYR ANSATTE OG GJESTER VOLDSALARM

Mange er skremt på grunn av det uforholdsmessig store antallet overfallsvoldtekter, og voldtekstforsøk i Oslo de siste månedene. Radisson Blu Scandinavia på Holbergs Plass tilbyr nå voldsalarm til hotellets gjester og ansatte. Det store antallet overfallsvoldtekter i Oslo har ført til at mange kvinner er bekymret for egen sikkerhet. Radisson Blu Scandinavia vil, i samarbeid med Sikkerhetsakademiet AS, holde et selvforsvarskurs på hotellet spesielt tilrettelagt jenter. Som første ledd i det sikkerhetsfremmede tiltaket, vil de gi alle kvinnelige ansatte en overfallsalarm, slik at alle uansett turnus eller arbeidsvei, skal føle seg tryggere og ivaretatt. Gjester som henvender seg i resepsjonen vil få låne en overfallsalarm.
– Området hotellet ligger i er ikke spesielt farlig eller utsatt, vi har ikke hatt alvorlige voldsepisoder, men våre gjester og ansatte skal slippe å være helt ubeskyttet om de kommer opp i ubehagelige situasjoner, sier Anita Knudsen, sikkerhetssjef ved hotellet.
I likhet med mange andre, jobber de ansatte ved hotellet mye kveldsskift og går gjennom områder som hverken er sterkt trafikkert eller spesielt godt opplyst på kvelden. Gjester ved hotellet er ofte ikke veldig godt kjent i Oslo. For dem kan det være en ekstra trygghet å vite at de kan påkalle oppmerksomhet hvis noe skulle skje.
– Overfallsalarmen vi utstyrer våre ansatte med og tilbyr våre gjester, er et svært enkelt tiltak. Men vi vet det reduserer risikoen for å bli angrepet, og i verste fall voldtatt. I vårt samfunn må vi kunne forvente at jenter skal kunne gå trygt på gaten, sier Knudsen.
Selve overfallsalarmen er liten og får fint plass i en jakkelomme eller veske. Når den som bærer alarmen utløser den, gir den fra seg en ulende lyd på over 100 desibel.

Billedtekst: Ansatte og gjester hos Radisson Blu
Scandinavia har fått utdelt voldsalarmer. Fra venstre: Elisabeth Kvinnesland –
gjest fra Stavanger, Adam Därnemyr – Front Desk Manager, Mayreene Caspersen –
resepsjonist, Aurora Ocanto – vaskehjelp og Lene Grue – HR Manager.

About hkp