OSLOS MARKEDSUTFORDRING – UTENLANDSTRAFIKKEN TIL OSLO-HOTELLENE SVIKTET SOMMER OG HØST

HRR – Per-Erik Winther

En nærmere gjennomgang av SSB’s nylig publiserte hotellstatistikk for 2018 gir grunn til bekymring for Oslo-hotellene. Særlig gjelder dette utviklingen i utenlands-trafikken.

Oslo hadde i 2018 en beskjeden vekst i antall solgte gjestedøgn, kun 0,7% (til 4,855 mill. gj. døgn). Antallet utenlandske gjestedøgn i 2018 hadde en tilbakegang på hele 4,1%, mens norske gjestedøgn økte med 3,6%.

Spesielt urovekkende for Oslo er at det har vært betydelig markedssvikt, særlig sist sommer og høst. I andre halvår gikk utenlands-trafikken tilbake med hele -8%, mens den norske trafikken til Oslo sto stille (+0,1%). Dette ga Oslo totalt en tilbakegang på -3% i 2. halvår.

Samtidig har 2018 vært et nytt år med store endringer i strukturen på trafikk fra de viktige  utenlandsmarkedene. USA-markedet har gjennom de siste årene vært i betydelig vekst (delvis takket være Norwegians direkte flyruter), mens de tradisjonelle største europeiske hovedmarkedene som Sverige, Tyskland og Storbritannia fortsetter den betydelige tilbakegangen fra 2017. Det er vanskelig å forstå at Innovasjon Norge uttrykker tilfredshet med 2018, med bakgrunn i stor svikt i hovedmarkedene.

Oslo står foran en periode med betydelig kapasitetsvekst gjennom åpning av flere nye, store sentrumshoteller, samtidig som det også publiseres nye prosjekter. Lønnsomhet for hotellene fremover vil være avhengig av at utenlandssatsingene til VisitOslo, Innovasjon Norge og hotellene selv klarer å snu dagens negative trend.

I denne sammenheng er det interessant å sammenligne utviklingen i Oslo med Norge totalt. Det mest i øynefallene i denne sammenheng er, mens Oslo har betydelig tilbakegang i utenlandske overnattinger (-4,5%), har Nord-Norge en vekst på hele 10%. Svikten i Oslo kom primært sommer/høst, mens fremgangen i Nord-Norge er knyttet til Nordlysturisme, desember-mars (og gjelder særlig Troms).

Oversikt utvikling hotellgjestedøgn Norge 2017 og 2018

  Norske gj.døgn (000) Utenlandske gj. døgn (000) Totalt (000)
  2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %
Norge

 

16695 17086 2,3 6586 6641 0,8 23280 23727 1,9
Sør-Norge    14644 15098 3,1 5777 5751 -0,5 20419 20850 2,1
Nord-Norge 2051 1988 -3,1 809 890 10.0 2861 2877 0,5
Oslo

 

3002 3109 3,6 1820 1745 -4,5 4822 4855 0,7
                   

Kilde: SSB/Statistikknett

 

Bilde: Oslo står foran en periode med betydelig kapasitetsvekst gjennom åpning av flere nye, store sentrumshoteller, bl.a. Clarion Hotel Oslo, med 253 rom i Bjørvika.

About hkp