OVER 13 MILLIONER FLØY NORWEGIAN I 2010

Norwegian fikk et overskudd etter skatt på vel NOK 189 millioner  i 2010. Selskapet hadde en kraftig passasjervekst og fløy mer enn 13 millioner passasjerer, 21 prosent flere enn året før. Totalomsetningen for 2010 ble NOK 8,6 milliarder (7,3 mrd i 2009).

Fjerde kvartal gikk likevel i minus, da ble resultatet etter skatt – 5,4 millioner kroner. Kvartalsresultatet er sterkt preget av høyere drivstoffkostnader sammenlignet med fjerde kvartal 2009.

– Årsresultatet for 2010 viser at stadig flere passasjerer velger Norwegian. Vi har hatt en kraftig passasjer- og kapasitetsvekst, og det er vi godt tilfreds med. Ikke minst er vi fornøyd med at vi har kuttet kostnadene betraktelig sammenlignet med året før og dermed styrket vår konkurransekraft ytterligere. 2010 var likevel et krevende år i flybransjen, og resultatet er påvirket av meget høye drivstoffkostnader, streiker og myndighetenes strengning av luftrommet som følge av vulkanutbruddet på Island, sier adm. dir. Bjørn Kjos.

Selskapets enhetskostnader – unntatt drivstoff – er på årsbasis kuttet med 10 prosent fra 2009 til 2010. Selv medregnet drivstoff er kostnadene betydelig redusert. Norwegian vil med innfasing av flere nye og større fly få en enda mer effektiv drift og dermed redusere enhetskostnadene ytterligere. Norwegian faset inn 13 nye Boeing 737-800 i løpet av 2010. I 2011 vil 15 fabrikknye fly bli tilført flåten.

About hkp