OVER 19 MILLIONER HOTELLOVERNATTINGER IFJOR

I 2011 var det 19,2 millioner overnattinger ved norske hoteller. Det tilsvarer til en økning på 4 prosent i forhold til året før og er det høyeste antall overnattinger som noengang er registrert ved norske hoteller. Sammenlignet med 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med 7 prosent i 2011, fra NOK 10,7 milliarder til NOK 11,4 milliarder. Prisen per rom steg fra NOK 859 til NOK 866, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

Både norske og utenlandske overnattinger gikk i 2011 opp med h.h.v. 5 og 2 prosent, sammenlignet med året før. Kurs- og konferanseovernattinger, samt yrkesovernattinger, gikk opp med h.h.v. 1 og 4 prosent i samme periode, mens ferie- og fritidsovernattinger økte med 5
prosent.

Av de største utenlandske markedene gikk tallet på overnattinger opp for Sverige og Storbritannia, mens Tyskland og Danmark gikk tilbake.

Camping- og hytteovernattinger

Tallet på campingovernattinger gikk ned med 2 prosent, fra 8,3 millioner til 8,1 millioner fra 2010 til 2011. Når det gjelder tallet på hyttegrendovernattinger, falt det med 6 prosent i 2011 i forhold til 2010. Det var 18.000 færre norske og hele 82.000 færre utenlandske
hyttegrendovernattinger i 2011 sammenlignet med 2010.

 

About hkp