Pandox Operations: – VI ER OPERATØR SÅ LENGE DET SKAPER BEST RESULTATER

helge-krogsbol-3– Pandox Operations driver fem hoteller i Norge, to i Danmark og to i Sverige. Vår ambisjon er å ivareta og utvikle verdiene for våre eiere. Vi setter hotellene i topp stand, rebrander, investerer og utvikler nye konsepter. De hotellene vi har fullført turnaround på har så langt gitt bedre resultater enn hva leietagerne ga oss. Hvis du har en kjede med 100 hoteller kan du ikke ha like høyt energinivå på alle 100, men når vi går inn og opererer fem hoteller i Norge, eller ni i Skandinavia, så er vårt energinivå et helt annet. Vi har ikke noen stor organisasjon, så vi følger hvert enkelt hotell svært nøye, sier Helge Krogsbøl (bildet), Vice President Pandox Operations Scandinavia.

Krogsbøl har ansvar for alle hotellene Pandox Operations selv driver i Skandinavia, pluss den kommersielle delen, vis a vis de ni danske hotellene som Pandox leier ut.

– Med unntak av Grand Hotel i Oslo, som eies av Eiendomsspar AS, er hotellene Pandox Operations har tatt over, hoteller som er eid av Pandox. Når vi tar over driften, er det ikke fordi vi har en strategi om å bli en stor operatør, men fordi vi ønsker å opprettholde verdiene for våre eiere, ved at vi driver videre og utvikler hotellene.

Så langt har vi lykkes svært godt med denne oppskriften. Vi driver som operatører så lenge det skaper best resultater for våre eiere. På samme måte som vi kan ta over et hotell fordi vi mener det bør tilføres ny energi, kan vi også gi det fra oss, hvis det kommer en operatør som vi mener kan tilføre hotellet det som trengs, sier Krogsbøl.

– Et hotell er ikke mer verdt enn de driftsresultatene du greier å skape. Vi står helt fritt til å gjøre det som er best for hvert enkelt hotell, det gir oss et helt annet utgangspunkt enn mange andre. Mange kjeder lager et «one size fits all» konsept hver gang, mens vi kan lage et spesielt hotell hver gang. De store hotellkjedene har en klart definert policy, som setter grenser for hva man kan gjøre på hotellene, mens vi står fritt.

Optimistisk for det norske markedet

Jeg er forholdsvis optimistisk når det gjelder hotellmarkedet i Norge. Oslo-markedet har hatt en liten økning i år, til tross for streik og at det ikke var Nor-Shipping. De neste par årene, tror jeg Oslo kommer til å få en stabil vekst. Grunnet den nylig avsluttende renoveringen, tror jeg Grand Hotel har et større potensiale enn markedet forøvrig.

I utgangspunktet er Norge inne i en tøff periode med lav oljepris og problemer på Vestlandet, men det virker som det begynner å bevege seg litt i positiv retning igjen, avslutter Helge Krogsbøl.

 

Hoteller i Skandinavia som drives av Pandox Operations

Grand Hotel, Oslo   (273 rom)

Lillehammer Hotel   (303 rom)

Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort   (210 rom) Pandox overtok driften 31./8-16

Thon Hotel Fagernes   (139 rom)

Thon Hotel Sørlandet, Kristiansand   (210 rom) Pandox overtok driften 28./5-16

Best Western Plus Hotel Prince Philip, Stockholm (208 rom)

The Hub Hotel, Stockholm (150 rom)

First Hotel Copenhagen   (215 rom)

Urban House, København  (225 rom)

 

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR.

About hkp