PANGSTART PÅ REISEÅRET 2012

Flere enn en av fem nordmenn planlegger å bruke mer penger på ferie iår, mens halvparten planlegger å bruke omtrent det samme som ifjor, viser en ny undersøkelse utført på vegne av Virke. Foreløpige tall for 2012 viser også at salget av reiser går unna. I januar iår ble det solgt 14 prosent flere flybilletter enn i januar 2011. Forhåndssalget av sommerferier tyder også på en god sommersesong.

– Reisebransjen er p.t. optimistisk når det gjelder utviklingen i 2012, alle deler av bransjen forventer vekst i forhold til 2011, selv om det også var et godt år, sier direktør for Reise Utland i Virke, Rolf Forsdahl (bildet).

Salg av flybilletter hadde en omsetningsøkning på 14% i Norge i januar, tilsvarende tall for Sverige var 6% og for Danmark 2%. Både forretningsreiser og ferie-/fritidsreiser øker i Norge. Det er også overraskende godt forhåndssalg av utenlandsferier for sommeren. Hellas og egyptiske reisemål selger fortsatt bra, selv om det kan være en del usikkerhet m.h.t. uro.

Hotellene forventer omtrent uendret antall overnattinger i 2012 og en svak nedgang (-0,6%) i omsetningen sammenlignet med 2011. Annen overnatting forventer en økning i antall overnattinger på nærmere 4% og en vekst i omsetningen på 6% i 2012, sammenlignet med 2011. Veksten forventes i all hovedsak å komme fra privatmarkedet.

Norske incoming reiseoperatører forventer en økning i antall overnattinger på 4,5% i 2012, sammenlignet med 2011. Omsetningen forventes å øke tilsvarende.

– Vi forventer en svak vekst i salget av langweekender og en stabil vekst av sommerferiereiser i 2012, sier, Rolf Forsdahl.

Kun 12% vil bruke mindre på ferie i 2012

23% av de spurte i Virkes undersøkelse oppga at de ville bruke mer på ferie i 2012 enn de gjorde i 2011. 53% svarte at de ville bruke omtrent like mye og 12% svarte mindre.

74% oppga at de planlegger å ha sommerferie i 2012, 41% planlegger påskeferie og 32% planlegger andre ferier. 61% planlegger å ha hele eller deler av sommerferien i utlandet.

Menn planlegger i større grad enn kvinner å bruke ferien til jakt og fiske, sport og idrettsarrangementer. Kvinner planlegger på sin side i større grad å bruke ferien på velvære/spa. Andelen som bruker feriedagene til å bedrive sport øker med økende utdannelse og inntekt.

About hkp