PEN ØKNING I LOSJIOMSETNING FOR HOTELLENE I AUGUST

A hotel sign reflected in the glass of the building

Antall hotellovernattinger økte med 1,6 prosent  i august, sammenlignet med august i fjor, viser SSBs Overnattingsstatistikk. Oppgangen gjaldt både nordmenn og utlendinger.

Det var en økning i hotellovernattinger fra både nordmenn og utlendinger, på henholdsvis 2,1 og 0,7 prosent, sammenlignet med august 2017. Den samlede økningen var på 45.000 overnattinger. Losjiomsetningen for hotellene gikk opp med 6,6 prosent, mens losjiomsetning per tilgjengelige rom økte 5,5 prosent.

På Svalbard var det 10 prosent flere overnattinger i august 2018 enn i august 2017. Her var det en oppgang for både utenlandske og norske overnattingsgjester.

SSBs Overnattingsstatistikk viser en liten nedgang i totale overnattinger blant de kommersielle overnattingsaktørene på 0,4 prosent i august 2018, sammenlignet  med den samme måneden i fjor. Norske overnattinger hadde en nedgang på 1,5 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 1,3 prosent. Overnattinger på campingplasser ned med 3,1 prosent og hyttegrender ned 5,5 prosent.

 

About hkp