PETTER A. STORDALEN OVERDRAR EIERSKAPET, MEN BEHOLDER KONTROLLEN

Petter A. Stordalen overdrar eierskapet i Strawberry Holding AS, som blant annet inkluderer hotellselskapet Nordic Choice Hotels, til sine barn, Emilie (25), Henrik (23) og Jakob A. Stordalen (20), men han beholder fortsatt selv kontrollen. Overdragelsen omfatter verdier for rundt NOK 25 milliarder.

– Jeg har aldri vært i bedre form og aldri vært lenger unna pensjonisttilværelsen. Dette handler om at den dagen jeg ikke lenger er her, så vil barna mine overta ansvaret for konsernet på en måte som sikrer langsiktighet og kontinuitet, sier Petter A. Stordalen.

Overføringen innebærer i praksis ingen endringer utover eierskapet innad i familien. Petter A. Stordalen vil fortsette å kontrollere selskapet så lenge han lever. Videre hindres muligheten for at konsernet selges, deles opp eller børsnoteres. Dette gjøres for å sikre kontinuitet, langsiktighet og skape trygghet for de ansatte.

Petter A. Stordalen overfører 99,99 % av sine aksjer i eierselskapet Strawberry Holding AS til tre investeringsselskaper (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS, og Rosasease Invest AS) som eies av hans tre barn Emilie, Henrik og Jakob A. Stordalen. Petter A. Stordalen beholder 0,01 % av aksjene i Strawberry Holding AS og gjennom tilhørende aksjonæravtaler, beholder han kontrollen over Strawberry Holding AS så lenge han lever.

Selskapet Strawberry Fields, som er et rent eiendomsselskap eiet av Petter A. Stordalen privat, er ikke omfattet av overføringen.

– Jeg har bransjens aller beste medarbeidere, og det er viktig for meg at alle disse fabelaktige menneskene vet at hele familien nå er sammen bak ønsket om å beholde både selskapet og de ansatte fremover, sier Petter A. Stordalen.

Stordalens tre barn har alle uttrykt ønske og interesse om å delta i den videre utviklingen av farens livsverk.

Generasjonsskiftet har vært planlagt gjennom flere år. Høsten 2016 gjennomgikk selskapsstrukturen en omfattende restrukturering for å legge tilrette for en senere overføring av eierskapet, parallelt med prosessen fikk Stordalens tre barn styreplasser i Stordalen Foundation.

 

Strawberry Holding AS

Strawberry Holding AS er 100 prosent eid av familien Stordalen.

Strawberry Holding AS består av fire virksomheter som opererer innenfor ulike forretningsområder.

Konsernet investerer hovedsakelig innenfor eiendom, finans, hotelldrift og kunst.

I tillegg støtter konsernet utvalgte initiativ og organisasjoner som bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Bilde:

Petter A. Stordalen overfører eierskapet i Strawberry Holding AS til barna; Jakob, Emilie og Henrik A. Stordalen. (Foto: Nadia Frantsen).

About hkp