PILENE PEKER NEDOVER IGJEN FOR STORBYHOTELLENE

Scandic Bystranda, Kristiansand

Spørsmålet er om de tallene vi nå ser bærer bud om et nytt normalnivå.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Alle bymarkedene i Norge har nedgang i rombelegg fra august 2019. Så å si all beleggsnedgang skyldes tilsvarende fall i antall solgte rom. Et unntak er Kristiansand, som har langt flere rom å fylle enn i august i fjor. Men tross høyest kapasitetsvekst av de 13, er det nettopp Kristiansand som går minst ned i rombelegg.

Det er ofte en sammenheng mellom rompris og rombelegg, og utviklingen i de to kan også korrelere. Og selv om det er flere momenter enn rombelegg som spiller inn på pris, ser vi i alle fall at mange av markedene som ligger på øvre tabellhalvdel for rombelegg i august, også finner en plass der når det gjelder pris. Og Kristiansand topper som de også gjorde på rombelegg.

Benchmarking Alliance har ikke like god «dekning» ute i de små byene og i distriktene som i de store byene, men trolig tilstrekkelig til at man kan si noe om trenden. Ser vi på (etter gammel fylkesinndeling) Buskerud, Sogn og Fjordane, Vestfold og Østfold, finner vi at beleggsnedgangen er betydelig, men ikke like kraftig som for storbyene.

Noe trøst er det selvsagt ikke, men utviklingen i de andre nordiske hovedstedene er enda svakere enn i de norske storbyene. Det har vært trenden under hele pandemien så langt.

About hkp