POSITIV SOMMERSESONG FOR RICA

– Sommersesongen har vært god for Rica Hotels. Vi har hatt en god utvikling stort sett i alle regioner. Naturligvis er det individuelle forskjeller fra hotell til hotell, men det har vært en fin utvikling, sier Pål Semb-Johansson, kommersiell direktør, Rica Hotels.

– Individuell trafikk har hatt bra økning, til tross, eller kanskje på grunn av været. Så ser vi også at det har vært litt variert fra utlandet, med den usikkerheten vi ser mange steder i Europa, kunne man frykte at mye færre utlendinger kom, men det ser ut til å ha gått veldig bra. Vi har hatt god trafikk i Nord-Norge fra stort sett alle operatører. Turoperatørmarkedet, som stort sett har europeisk trafikk, men også noe USA og Asia, har gjort det bra. Tyskland er det tradisjonelt sterkeste utenlandsmarkedet for oss om sommeren. Vi ser nå at Storbritannia vokser og til og med Syd-Europa, med alle de utfordringene de har der, faktisk har vært stabilt. Vi har hatt bra trafikk både fra Spania og Italia. Det er også gledelig at mange av distriktshotellene våre, som tradisjonelt ikke har hatt så mye bussturister, har gjort det veldig bra i sommer.

Nordkapp, der vi driver besøkssenteret, har også hatt en veldig fin utvikling. Der har vi hatt en kombinasjon av de tradisjonelle turistene, Hurtigruten og cruisepassasjerer. Det er enorm vekst i antall cruisepassasjerer, noe som slår positivt ut på Nordkapp. Så sommersesongen iår ser positiv ut fra vårt ståsted, sier Pål Semb-Johansson.

Les flere rapporter om sommerturismen i septemberutgaven av HRR.

Foto:

Cruisepassasjerene øker på Nordkapp/Rica Hotels

 

 

About hkp