POSITIV START PÅ ÅRET FOR EUROPEISK REISEBRANSJE

Tall fra destinasjoner og transportselskaper som European Travel Commission (ETC) har innhentet, viser en positiv start på 2011 for de fleste europeiske aktører i reisebransjen. Nesten alle destinasjoner melder om god vekst i antall ankomster av utenlandske turister.

Både flyselskapene og hotellbransjen bekrefter fortsatt vekst i antall reiser til Europa, selv om veksten er på et lavere nivå enn de beste periodene i 2010. Europeiske flyselskaper melder at trafikkveksten i de 14 første ukene av 2011 nå har avtatt litt. Hotellbelegget har forbedret seg ytterligere, men synes nå å ha nådd toppnivå. Gjennomsnittlige døgnpriser fortsetter å stige over det meste av Europa, som svar på høyere etterspørsel.

European Travel Commission forventer at den generelle veksten i 2011 vil avta, siden sammenligningen nå blir med den delen av 2010 som hadde sterkest vekst, i tillegg påvirker høyere drivstoffpriser både feriebudsjetter og transportomkostninger. Virkningene av jordskjelvet i Tohoku  har en negativ påvirkning på den japanske økonomien og japanernes utenlandsreiser.

Kapasiteten i europeisk luftfart fortsetter å øke, og fortsetter dermed trenden fra slutten av 2010. Det var en 7,8 prosents økning i kapasiteten (Available Seat Kilometres – ASK) i de første 14 ukene av 2011. Det skulle bety konkurransedyktige billettpriser og virke som en pådriver for etterspørselen i de neste 6 til 8 månedene.

 Foto: Lufthansa

About hkp