ØKNING FOR DE FLESTE STORBYHOTELLENE

Januar- og februarstatistikken fra STR Global er oppløftende for storbyhotellene. Både Bergen, Stavanger, ”stor-Oslo” og Trondheim har solide hopp i RevPAR akkumulert for året. Bare Tromsø opplever nedgang.
– Vi ser at ting er i ferd med å snu. Det er positivitet i etterspørselen, men det er enda noen markeder der vi gjerne hadde sett at oppgangen hadde vært bedre. Dog peker ting i riktig retning, sier Christian Gamsgrø, Director of Revenue Cluster Operations i Nordic Choice Hotels.
Han viser blant annet til Oslo by som leverer gode tall. Nivået i ”Stor-Oslo” trekkes riktignok ned av Gardermoen, men ved flyplassen ser det mer positivt ut enn fryktet.
– Belegget er fortsatt på 40-tallet, men det er positivt at det ikke går ned nå når de to nye hotellene, Scandic og Park Inn, nå er med i statistikken.
 Akkumulert iår er det Stavanger som står for den største RevPAR-økningen. Den er hele 9,5% høyere enn i samme tomånedersperiode i 2010. Det er belegget som står for den største økningen.
– De høyere prisene i Stavanger kom gjennom høyere priser på konferanser, frie volumer og corporate-kunder. I og med at etterspørselen ble høyere og høyere, steg også avtaleprisene i høyere takt enn i resten av landet. Da markedet gikk ned, hadde det også en litt annerledes effekt enn i andre byer. Stavanger gikk fra å være full fra mandag til torsdag, til å være full tirsdag og onsdag. Så selv om prisene falt, falt de ikke like mye som i andre markeder hvor det var normalt å ha ledig kapasitet uken igjennom.  
At prisbildet og -utviklingen er såpass ulik i Stavanger og Trondheim, forklarer Christian Gamsgrø slik.
– Trondheim hadde ikke ”like fullt” som Stavanger, og merket derfor lavkonjunkturen mye hardere. Prisbildet ble påvirket. Dette er beklagelig for vår bransje, for alle studier og forskning innen dette viser at å senke prisene bare gir dårligere RevPAR. Man klarer ikke å generere nok volum for å kompensere effekten prisreduksjonen vil gi siden konkurrentene følger etter. Så man blir sittende igjen med samme markedsandel man hadde, bare til mye dårligere lønnsomhet.
 Tromsø har økning i RevPAR i februar, men ikke nok til at årets to første måneder under ett blir positiv. Belegget faller i begge månedene, men i februar kan man i det minste glede seg over at prisene øker en god del.
– Det har ikke vært så veldig stor kapasitetsøkning. Byen har ikke så stor del tilreisende sydfra og har mest nordnorsk trafikk, forklarer Gamsgrø.
Januar er normalt en dårlig hotellmåned i storbyene, og slik sett er oppgangen i åpningsmåneden kjærkommen for næringen. Ikke minst gitt kapasitetsøkningen som har vært. Man skal dog ha med i bildet at januar-nedgangen fra 2009 til 2010 var betydelig i alle byene som nå viser oppgang. Dermed skulle det ikke mye til å forbedre tallene.
 – Jeg er forsiktig optimist. Ting ser bra ut i noen markeder, men vi er fortatt i en ”recovery-periode”. Det blir spennende å se hva som skjer etterpå, uttaler Gamsgrø, som kan melde om at Choice-hotellene har mer bestillinger på bok enn på tilsvarende tidspunkt ifjor.

 Tekst: Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting/Foto: Radisson Blu Hotel Atlantic, Stavanger

 Les hele artikkelen i HRR nr.2, som sendes ut til abonnentene medio mars.

 

About hkp