RØD OKTOBER

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting/www.wiederstrom.com

Etter en del gode måneder for hotellene i storbyene, bød oktober på en skikkelig nedtur. Både ”stor-Oslo”, Stavanger-området, Tromsø og Trondheim fikk nedgang i RevPAR fra oktober ifjor. Verst var det i Tromsø, med hele 18,4 % fall. Ishavsbyen har også dårligst RevPAR-utvikling akkumulert iår, nemlig –5,7 %. Best RevPAR-utvikling hittil iår er det Stavanger-området som har. En oppgang fra 648 til 675 kroner tilsvarer 4,2 % i vekst. Også Bergen har vekst totalt iår (+ 1,6 %), mens både Trondheim (-0,7 %) og stor-Oslo (-3,8 %), foruten Tromsø – har nedgang.

Månedstall:

By                               Beleggs-%

Okt 2010   Okt 2009    Endring

Bergen                        70,3            67,5            +4,2 %

Oslo**             65,4            68,4          -4,4 %

Stavanger*       63,2            68,1            -7,2 %

Tromsø            58,9            72,2           -18,4 %

Trondheim       74,9           74,2             +0,9 %

(**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

By                               Snittpris, rom (NOK)

Okt 2010   Okt 2009    Endring

Bergen                           905               888      +1,9 %

Oslo**                927              949      -2,4 %

Stavanger*      1.005            1.026     -2,1 %

Tromsø              831                831      0,0 %

Trondheim        844                874      -3,4 %

(***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

By RevPAR (NOK)

Okt 2010   Okt 2009    Endring

Bergen                        636                  599      +6,2 %

Oslo**            606                  649      -6,7 %

Stavanger*      635                  699      -9,2 %

Tromsø            490                  601    -18,4 %

Trondheim      633                  649      -2,5 %

(***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

About admin