RADISSON BLU SCORER HØYT HOS FORRETNINGSREISENDE

For syvende år på rad scorer Radisson Blu hotellene høyest og er blitt valgt som ”Number One Hotel Brand” i undersøkelsen ”Hotel Guest Survey”.

Hvert år utarbeider det Londonbaserte markedsanalysefirmaet BDRC Continental undersøkelsen ”Hotel Guest Survey” på over 40 steder i verden. Den nordiske undersøkelsen er basert på intervjuer med danske, norske, svenske og finske forretningsreisende. De er bl.a. blitt bedt om å nevne hvilke hotellkjeder de kjenner best, hvilke hotellkjeder de har benyttet de siste 12 måneder, hvilken kjede de foretrekker å benytte og hvor de helst ville overnattet hvis de hadde fritt valg. I undersøkelsen inngår også parametre som gjenkjennelse av brand, lojalitet, servicenivå og komfort.

About hkp