REGJERINGEN TIL KRIG MOT RØYKERNE

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har begynt å lufte en rekke forslag for å stramme inn Røykeloven. Nå vil regjeringen blant annet foreslå forbud mot røyking på uteserveringer, ifølge Dagsavisen. Bakgrunnen er at mange serveringssteder tøyer grensene og bygger inn sine uteserveringer. Siden dagens lov gir rom for skjønn, er dette vanskelig å håndheve. Et alternativ til totalforbud, kan være å lage strenge retningslinjer for lovlig innbygging.
Forslagene skal ut på høring i høst, men er allerede drøftet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Dagsavisen er kjent med at flere av forslagene, også forslaget om røykeforbud på uteservering, møter sterk motstand.
Særlig omstridt er forslaget om å forby røyking på beboelsesrom på institusjoner. Flere stortingsrepresentanter mener dette griper inn i folks private sfære.
Sentrale personer presser imidlertid på for å forslagene gjennom. Blant annet skal utenriksminister Jonas Gahr Støre ha vært aktiv i debatten. Ifjor gikk han, sammen med justisminister Knut Storberget, i front for å stramme inn skjenketidene. Forslaget var ute på høring, men møtte så stor motstand at det til slutt ble lagt bort.
Idag er formålet med Tobakksskadeloven «å begrense helseskader». Nå vil regjeringen at visjonen skal være «et tobakksfritt samfunn».

About hkp