REGJERINGSERKLÆRINGEN UKLAR OM MVA-SATSER

– Regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som ble lagt frem 13.januar, gir flere positive signaler for reiselivet. Hvordan skape flere arbeidsplasser er hovedsak, og her vil reiselivet spille en viktig rolle, mener Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det er to utfordringer som er viktigst for regjeringen og det er at oljeinntektene ikke kan forventes å vare, og at vi trenger langt flere arbeidsplasser for å få flere i jobb. Reiselivet er en viktig medspiller på begge disse utfordringene, for vi vil klare å lage mange av de arbeidsplassene som trengs, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv jobbet i hele høst med å stanse regjeringens økning i den lave momssatsen fra 10 til 12 %, en sats som har økt fra 8 til 12 prosent siden 2016. Totalt har altså reiselivet fått en momsøkning på 50 % i løpet av to år. Regjeringen skriver at den vil «forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser», noe som bekymrer Krohn Devold – dersom dette betyr ytterligere steg opp på overnattingsmomsen. Det er foreløpig ikke avklart.

– Reiseliv har bedt om å få en felles momssats for restaurantmat og take away-mat.  En slik samordning vil hindre at god, kokke-laget mat straffes med høyere moms enn fast food, og det er positivt.

Dersom forenkling av moms derimot betyr ensidig økning av overnattingsmomsen, vil dette stride med prinsippet om konkurransedyktig skatt for norske bedrifter, da både Norden og Europa har lavere overnattingsmoms enn Norge.

NHO Reiseliv vil følge utviklingen i denne saken nøye og vil legge vekt på viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og internasjonale konkurransevilkår. En enda høyere, særnorsk overnattingsmoms enn det våre konkurrenter har, vil fjerne mange av de arbeidsplassene regjeringen har som hovedprioritering å skape, avslutter Krohn Devold, som håper regjeringen vil berolige næringen på dette punktet.

Les mer på: nhoreiseliv.no

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/nyhet/2018/ny-regjeringsplattform/

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

About hkp