REISELIVET I HEMSEDAL KREVER KOMPENSASJON FOR TVUNGEN NEDSTENGNING

Foto: Skistar/Hemsedal

Styreleder i Hemsedal Turisttrafikklag SA (Destinasjon Hemsedal) har sendt brev til blant annet ordføreren i Hemsedal og statsministerens kontor, med krav om kompensasjon for tvungen nedstenging. Blant de hardest rammede er store deler av næringslivet i reiselivskommunen Hemsedal, hvor de negative ringvirkningene for alle bedrifter, som lever direkte eller indirekte av gjester, allerede er kritiske.

– I Hemsedal har vi bak oss en langsiktig og vellykket satsing på reiseliv, og vi er en av landets største og mest populære skidestinasjoner. I 2019 genererte reiselivet 1370 arbeidsplasser i kommunen, (vi er kun 2480 fastboende) og de tilreisendes forbruk var på ca. 1,15 milliarder kroner. Av dette ble 350 millioner kroner brukt på overnatting, 250 millioner kroner innen varehandel, 120 millioner kroner på servering og 190 millioner innen opplevelsesbransjen.

Reiselivet i Hemsedal var inne i høysesong. Perioden mars til første uken i mai er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi forventer nå et bortfall på rundt 35% avnormal sesongomsetning – rundt kr. 400 millioner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat, og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte, skriver styreleder i Hemsedal Turisttrafikklag SA, Jan Erik Dietrichson.

– De fleste bedriftene i Hemsedal har normalt negativt driftsresultat i perioden mai-november, og håndterer det ved å «spise av» positivt driftsresultat for januar-april. Den muligheten er nå borte. Midlertidig redusert mva. sats fra 12% til 8% gjeldende fra 20. mars er verdiløst når bedriftene ikke får lov til å holde åpent. Statlig lånegaranti på 50 milliarder er sikkert et bra tiltak isolert sett, men konsekvensen av at inntektsbortfallet kun (delvis?) kompenseres med lån, vil være «en forgjeldet reiselivsbransje», som vil slite enda mer i årene som kommer. Mange bedrifter uten eksisterende låneengasjement vil mest sannsynlig ikke kvalifisere for slike lån uansett.
Vi trenger reell kompensasjon for omsetningstapet og vi trenger det nå.

Kommune og stat har stengt ned store deler av næringslivet i Hemsedal, vi krever derfor at myndighetene håndterer situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring.
Det bør enkelt kunne administreres ved at kommunen og/eller staten utbetaler kompensasjon basert på forsikringsselskapenes vurderinger ift. reelt tap av dekningsbidrag for alle våre medlemmer, som meldes inn direkte fra de berørte bedriftene, skriver Dietrichson.

About hkp