REISELIVET OMSETTER FOR 3,3 MILLIARDER I MØRE OG ROMSDAL

Reiseliv står for NOK 3,3 milliarder i omsetning Møre og Romsdal, og NOK 4,5 milliarder i omsetningsverdi inklusive direkte og indirekte virkninger. Det viser en ny rapport fra TØI, som er laget på oppdrag fra Møre og Romsdal Reiseliv.

Tilsammen er ialt ca 5750 personer sysselsatt, direkte eller indirekte, som følge av turistenes forbruk i Møre og Romsdal. Dette utgjør litt over fem prosent av alle sysselsatte.
Ålesund og Sunnmøre er den største reiselivsregionen med NOK 1,4 milliarder i samlede virkninger og 2300 sysselsatte som følge av turismeaktivitet.
Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger, er beregnet til 16.900 i Møre og Romsdal, herav 6900 hotellsenger. Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 4,9 millioner i fylket i 2011, hvorav ca 3,8 millioner var norske og 1,1 millioner var utenlandske overnattinger.
Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende-, gjennomreisende-, dagsbesøkende- og cruiseturister, er beregnet til ca NOK 3,3 milliarder inkludert merverdiavgift. Det er i tillegg betydelige økonomiske verdier forbundet med eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritidsboliger i fylket, som samlet utgjør ca NOK 520 millioner.
Cruiseskiptrafikken genererte nær NOK 200 millioner i omsetning i Møre og Romsdal i 2011

Bilde:

Geiranger er en av turistmagnetene i Møre og Romsdal. Her fra terrassen på  Union Hotel. Foto: Terje Rakke/Nordic life/www.visitnorway.com

 

About hkp