REISELIVET TRENGER FLERE UNGE FAGFOLK

Et nytt utspill for å øke rekrutteringen til reiselivsnæringen ble lansert mandag. Som en del av rekrutteringskampanjen ”Verden er din”, lanserer NHO Reiseliv en kortfilm og et nytt rekrutteringsfond. Målet er å vise mulighetene i en næring som kan tilby både mange og varierte arbeidsplasser til unge søkere i årene som kommer. Trond Giske og Petter Stordalen støtter opp om initiativet.

– Reiselivsbransjen produkter vil bli mer og mer etterspurte etterhvert som velstanden øker over store deler av verden. 55.000 går ut av ungdomsskolen hvert år og vi må rekruttere mange av de beste til bransjen, sier næringsminister Trond Giske.

– Dette handler om fremtiden til en av verdens mest spennende næringer, sier Petter Stordalen.

Kampanjens budskap er å løfte frem alle mulighetene som reiselivsnæringen kan by på.

Hensikten er å øke rekruttering til yrkene kokk, servitør, resepsjonist og reiselivsmedarbeider, der det er et stadig økende behov for unge, faglærte personer.

For å inspirere unge søkere, stiller både Petter Stordalen, verdensmester i kokkekunst Geir Skeie og Norges yngste hotelldirektør, Simen Winge, i en ny kortfilm på www.verdenerdin.no.

Kampanjen støttes også av flere toppbloggerne som Julia Nyland, Therese Nielsen og Stine Steen, som alle har fått prøve seg i reiselivsbransjen. Bloggerne formidler opplevelsene på kampanjebloggen verdenerdin.blogg.no.

(Se filmen på www.verdenerdin.no / http://www.vimeo.com/19806019)

Kampanjen støttes også av Nærings‐ og handelsdepartementet.

‐ Dette er et kreativt tiltak som viser handlekraft og nytenking. Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringer reiselivsnæringen står overfor i årene fremover, derfor er det viktig at både myndighetene og næringen gjør sitt for å styrke rekrutteringsarbeidet, sier Nærings‐ og handelsminister Trond Giske.

Som et ledd i arbeidet for å engasjere ulike målgrupper til selv å spre den nye kortfilmen på nett, har NHO Reiseliv etablert et rekrutteringsfond på 100.000 kroner. Midlene går til et reisefond for en ungdomsskoleklasse, der en eller flere elever har latt seg inspirere av kortfilmen.

– Vi ønsker å fortelle at det er mange ledige jobber i bransjen for ungdom med fagbrev, sier adm.dir. Knut Almquist i NHO Reiseliv.

‐ Engasjementet fra bloggerne og ambassadørene for reiselivsnæringen i kortfilmen, vil bidra

til større synlighet rundt mulighetene i reiselivet. Vi håper å gjøre det enklere for ungdom i

alderen 14 til 16 år å velge riktig utdanningsprogram, og fortelle dem om gode jobb‐ og

karrieremuligheter i en næring som trenger fagfolk, sier direktør Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

Målet for antall visninger av filmen er 100.000 innen 1. mars 2011.

 <bt> Næringsminister Trond Giske, Petter Stordalen og Knut Almquist, med de faglærte kokkene Henrik Sand og Mads Ueland fra http://matleilighet.blogg.no og resepsjonssjef Vibeke Billing.

Foto: Nils Fredrik Wisløff, Gambit H&K

 

 

About hkp