REISELIVETS HEDERSPRIS TIL AUGUSTIN – TERMINUS GRUPPEN

På Årsmøtet til Bergen Reiselivslag 26. april ble Reiselivets Hederspris 2011 delt ut til Augustin-Terminus Gruppen ved direktør Kjetil Smørås.

Også iår hadde juryen en vanskelig oppgave. Det var kommet inn mange forslag, på både personer og bedrifter.

Om årets vinner av Reiselivets Hederspris 2011 sier juryen følgende:

Augustin Terminus Gruppen har i alle år jobbet langsiktig og er sterkt engasjert i å bidra til mangfoldet både i byen og reiselivsnæringen. En del av verdigrunnlaget i virksomheten er å bidra til fellesskapet. Dette har blant annet gitt seg utslag i en lidenskap for å utvikle og ta vare på kulturhistoriske bygninger, verdier og lokal koloritt i sine virksomheter. Når overskudd skapes er det tanken “bedriften først” som gjelder, ikke minst for å skape en konkurranseposisjon som kan styrke særpreget til virksomhetene. Dette har gitt byen steder som 400 år gamle Altona vinbar, restaureringen av det fredete Grand Hotel Terminus og nå går familieselskapet i gang med forskjønnelsen av den fredete eiendommen Zander Kaaes stiftelse fra 1770.

Gruppen har også et bevisst forhold til kunst- og kultur. Alle stedene er preget av norsk samtidskunst og virksomheten samarbeider og er sponsor for flere av byens kulturtilbud. Bedriften var også den første virksomheten med Miljøsertifisering i sin sjanger i Bergen. Stedene benytter også kunst meget aktivt for å skape en særpreget identitet og personlighet.

Dagens leder Kjetil Smørås, og hans foreldre før ham, har i alle år engasjert seg i

fellesoppgaver innen reiselivet. Dette har de siste årene blant annet inkludert posisjoner i styrer, utvalg og råd som Fløibanen AS, Rådet i Akvariet, Hordaland og Bergen Reiselivsråd, RBL Hordaland, Bergen Sentrum AS og Fjord Norge AS.

Kjetil Smørås og andre familiemedlemmer, har derved i alle år vært opptatt av å

bygge både Bergen og Fjord Norge regionen som spennende reisemål. Fra å eie og drive ett hotell, eier og driver familien to hotell, flere spisesteder og er igang med nok et stort hotell i Bergen i messesenteret i Solheimsviken.

Kjetil Smørås har vært styreleder i Fjord Norge i seks år, og har vært en viktig bidragsyter til at Fjord Norge regionen har sikret seg NCE status (Norwegian Centre of Expertice – Fjord Norway). Regionens samarbeid har styrket seg under hans tid som styreleder både strategisk og gjennom økte midler til markedspåvirking.

Kjetil Smørås og Augustin Terminus Gruppen pågangsmot for å gjøre Bergen og Fjord Norge til mer spennende reisemål mener vi herved bør anerkjennes gjennom Reiselivets Hederspris 2011.

Etter Årsmøtet ble Bergens nye “Vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv – Turistinformasjonen” offisielt åpnet av byråd Lisbeth Iversen. Ved samme arrangement ble det også markert at Bergen Reiselivslag er 30 år. Nesten 300 gjester var til stede.

Bilde: Kjetil Smørås, styreleder i Bergen Reiselivslag Trond Tystad og reiselivsdirektør Ole Warberg.

 

About hkp