REISELIVSÅRET 2017 – VEKSTEN FLATER UT

Den gode veksten i antall turister og gjestedøgn som vi har opplevd de tre foregående årene har stoppet opp og vi får en utflating i 2017. Endelig tallmateriale foreligger ikke, men beregninger foretatt av Norsk Reiseliv tyder på at det blir et resultat i samlet antall gjestedøgn i forhold til rekordåret 2016 på pluss/minus null, med en svak tilbakegang for nordmenn og en økning i utenlandske gjestedøgn på vel 2 prosent.

– Det gledelige er at vi har klart å opprettholde nivået fra rekordåret 2016 i et tøft internasjonalt marked, det er regioner som fortsatt kan vise til god vekst og det ikke bare i høysesong, og vi ser at reiselivsnæringen har klart å ta ut høyere priser enn i de foregående årene. I det samfunnsøkonomiske bildet er reiseliv en stadig viktigere bidragsyter til lokal verdiskaping og en viktig næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk bakgrunn. Men det er fortsatt langt igjen før næringen som sådan er lønnsom, sier direktør Per-Arne Tuftin (bildet) i Norsk Reiseliv.

Med en beleggsprosent for norske hoteller på 54,4 prosent i 2016 (Statistikknett/Horwath HTL), står vel halvparten av norske hotellrom tomme året sett under ett, og det er ikke vesentlige forbedringer i 2017. Mens reiselivsbedriftene i de største byene og sentrale turistregioner, som Vestlandet og Nord-Norge, fortsatt har vekst og et brukbart belegg også utenom høysesong, ser vi en utflating og nedgang spesielt i distriktene, og reiselivsnæringen som helhet sliter med lav lønnsomhet, sier Tuftin.

– Men alt er ikke helsvart. Turismen fra Kina fortsetter å øke og det er potensiale for lønnsom utvikling, nå som vi står friere til å markedsføre og selge Norge som reisemål inn mot betalingsdyktige kinesiske målgrupper.  Og veksten fra Kina har vært betydelig. Fra 46.000 gjestedøgn i 2008, kommer vi til å ende opp med i størrelsesorden 480.000 gjestedøgn i 2017, dvs vel 940 prosent økning for perioden 2008/2017. I tillegg til Kina, ser vi en meget god vekst både i antall gjestedøgn og inntjening, selv om volumet er noe mindre fra Syd-Korea, Taiwan og øvrige Sydøst-Asia, sier Tuftin.

– USA vokser også. I prosent har ikke økningen fra USA vært like imponerende, men USA blir vinneren i 2017, med en vekst til og med oktober på 32 prosent, i forhold til 2016. Fremskrevet for november og desember 2017, ser det ut til at antall gjestedøgn fra USA ender på i størrelsesorden 650.000, en økning på vel 150.000 gjestedøgn fra 2016 og 305.000 gjestedøgn fra 2008, som er en økning på 110 prosent for perioden 2008/2017.

Hva har skjedd med det amerikanske markedet i forhold til Norge? For det første har vi de seneste årene fått svært god hjelp av en svak norsk kronekurs i forhold til amerikanske dollar, samtidig som det har vært en betydelig økning i direkte flyruter og flykapasitet mellom USA og Norge, med gode priser fra stadig flere sentrale amerikanske byer. Det har vært gjennomført et aktivt og målrettet markeds- og pressearbeid av Innovasjon Norge, i nært samarbeid med norsk reiselivsnæring, samtidig som samarbeidet med Disney om markedsføringen av Disney filmen Frozen i 2013/14, som ble en megasuksess, har vært med på å styrke interessen for Norge som reisemål innenfor nye kundegrupper. Amerikanske turister er også en lønnsom gruppe som både blir lenge i Norge og som har et høyt forbruk i reiselivsnæringen, sier direktør Per-Arne Tuftin.

Vi ser også at viktige markeder som Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Italia har vekst i 2017 og at det russiske markedet har god økning.  Brasil får en dobling i forhold til 2016, riktignok med små volum men dette er et marked som har vist god interesse for Norge som reisemål de seneste årene og som kjennetegnes ved høyt forbruk. Samtidig får vi en nedgang fra viktige volummarkeder som Sverige, Danmark og Storbritannia sammenlignet med 2016.

Om veksten fra viktige markeder også gjenspeiler økt fortjeneste for reiselivsnæringen i 2018 gjenstår å se, spesielt med bakgrunn i økningen i moms på reiselivstjenester fra 10 til 12 prosent, i tillegg til utsikter for en styrket norsk kronekurs i 2018. Dette vil være med på å øke kostnadene og prisene, som igjen vil gi utslag på bedriftenes bunnlinje.

Det som imidlertid er helt sikkert er at den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere.  Skal vi lykkes innenfor reiselivet må vi tilby opplevelser som er tilpasset lavsesong og vi må sikre bærekraftig vekst hvor lønnsomhet vektlegges fremfor volum, avslutter direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

 

 

About hkp