REISELIVSDIREKTØR OLE WARBERG SLUTTER

Reiselivsdirektør i Bergen og leder for Bergen Reiselivslag slutter for å gå over i ny virksomhet. Warberg er også president i NHO Reiseliv.

Gjennom over 20 år har Bergen Reiselivslag, under Ole Warbergs ledelse, tatt del i en utrolig reise sammen med målrettede medlemsbedrifter, et stort engasjement fra det offentlige, og fantastiske kolleger. På denne tiden har vi sett at reiselivet har vokst i både volum og lønnsomhet i henhold til mål og strategier vi har arbeidet etter. Vi har nå over to og en halv gang flere besøkende enn ved reisens begynnelse. Det investeres sterkt i reiselivet i Bergen i disse tider. Sammen med gode trender, vil det utvilsomt være et stort potensial for fortsatt vekst i årene som kommer.

– Med de siste års positive hendelser for både virksomheten og for reiselivsbyen Bergen, vil jeg kanskje kunne mene at det kan være en god tid å ” gi seg på topp” nå og gi stafettpinnen videre, sier Ole Warberg.

– Det har vært arbeidet langsiktig og med klare mål i mange år. Arbeidet har vist kontinuitet og aktører innen overnatting, servering, handel, transport, kultur og opplevelser, har vært godt samlet i dette arbeidet. Det har også vært en usedvanlig god styrke at  Bergen kommune har vært sterkt involvert og engasjert. Likeså fylkeskommunen.

– Ole Warberg har vært en engasjert og dyktig person, som gjennom mange år har holdt troppene samlet og vist veien videre til nye mål, kan styreleder Asle Prestegard fortelle.

– Bergen Reiselivslag er i dag et ledende destinasjonsselskap i Norden, har god økonomi og en dyktig stab, som alltid vil det beste for både medlemsbedrifter og samfunnet som helhet, sier Prestegard.

Ole Warberg vil 1. juni 2018 tre inn i rollen som konserndirektør for Magic Norway AS. Selskapet, med over 200 ansatte, favner i dag over en rekke selskaper innen handel, overnatting og uteliv. Selskapet driver i dag kjøpesentrene Xhibtion, Kløverhuset, 4 hoteller, 9 spisesteder og flere selskaper og segmenter som skal utvikles med tanke på vekst i årene som kommer. Selskapet er eid av AB Eiendommer, hvis eierskap er i Bergen.

Foto: Helge Hansen

About hkp