REISELIVSINDUSTRIEN KAN BLI STØRRE EKSPORTNÆRING ENN SJØMAT

Ole Jacob Wold NordkappJun16-3Forum for Reiseliv* har siden 2004 jobbet, mer eller mindre, “bak kulissene” for å fremme næringens interesser. De har gjort en stor innsats for å åpne mange politikeres øyne for hvor viktig næringen er. Forumet skal være en strategisk rådgiver for myndighetene og en rådgiver for reiselivsindustrien inn mot det offentlige Norge. Nå vil Forum for Reiseliv bli mer synlig. Ole-Jacob Wold har vært styreleder siden starten og Per Morten Vigtel har vært daglig leder. På generalforsamlingen nylig gikk Vigtel av, som ny direktør er ansatt Per-Arne Tuftin, kjent som mangeårig reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Wold fortsetter frem til høsten, da det skal velges en etterfølger som styreleder.

– Norge som turistdestinasjon har jevnt over en kvalitet på produktet som er veldig bra. Vi er blitt gode til å kommunisere dette internasjonalt, og vi ligger også langt fremme i digital utvikling. Noen sier at norsk reisebransje er “sidrompa” og lite innovativ, men se hva som skjer rundt omkring i landet, her er det mye nytenking og innovasjon, sier Ole-Jacob Wold (bildet).

Antall sysselsatte i reiselivsnæringen, som lå rundt 150.000 i 2015, vil sannsynligvis øke til 210.000 i 2025. Eksportbiten av næringen, som er rundt NOK 37 milliarder idag, vil kunne komme opp i NOK 80 milliarder i 2025.

– Vår næring kan bli like stor som sjømat på eksport. Når det gjelder antall ansatte kan vi etterhvert begynne å nærme oss oljeindustrien i årene fremover. Så fremtidsutsiktene er positive, men det gjelder å håndtere næringen på en fornuftig måte, både fra aktørenes side og fra politikerne, slik at vi får en felles forståelse for hva som skal til når det gjelder fremtidig reiselivsutvikling.

Forum for Reiseliv skal i enda sterkere grad være et strategisk nav for reiselivsindustrien og skal være en tydelig faglig rådgiver for myndighetene fremover. Fortsatt skal vi jobbe for å bedre rammebetingelsene i de internasjonale markedene, det skal være fundamentet. Opp til i dag har vi arbeidet mye overordnet, nå skal vi bryte dette mye mer ned og jobbe mer målrettet nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi skal prioritere fem områder hvor produkt- og markedsutvikling blir det viktigste, men også teknologiutvikling. Vi skal jobbe med distribusjon og med utvikling av nye næringsklynger, samt med bærekraftig vekst, økonomi og miljø. Vi vil nå bli enda tydeligere som talerør og mer synlig, sier Wold.

Spørsmål ved Innovasjon Norges organisering

Regjeringen kommer med en stortingsmelding om reiseliv til høsten. Fra Forum for Reiselivs side har vi stilt spørsmål ved Innovasjon Norges organisering knyttet opp mot de NOK 231,5 millioner som bevilges over Statsbudsjettet. Har vi den optimale organiseringen for at vi skal kunne bli verdensledende på “return on marketing”?  Verdiskapningsanalysen, som er utarbeidet av Menon for NFD, konkluderte med at man burde se på den fremtidige organiseringen av reiselivsdelen i Innovasjon Norge. Forum for Reiseliv er enig i dette og har gitt innspill til næringsminister Monica Mæland om at det bør foretas en utredning. Det foregår nå en slik utredning. Vi avventer hva anbefalingene i denne utredningen konkluderer med. Etter at den foreligger, vil Forum for Reiseliv ta stilling til sin endelige anbefaling.

Opp til idag har Forum for Reiseliv valgt å ikke bruke media, men gå direkte på politikerne. Vi har utrettet en god del gjennom våre 12 år som forum, men det trengs kraftigere skyts for at politikere og samfunn skal få øynene opp for betydningen og mulighetene av vår næring fremover. Vi ønsker derfor å bli mer synlige i det offentlige rom enn hva vi har vært frem til i dag.

De viktigste oppgavene fremover blir fortsatt å skape gode rammebetingelser og sørge for at vi får mest mulig ut av hver markedsføringskrone. Det betyr at både staten og aktørene i reisebransjen må ta et større ansvar. Hjemmemarkedet vil alltid være det viktigste, og det vil fortsatt ligge som et fundament, men det internasjonale markedet kommer til å vokse mye raskere og med et mye større volum fremover, ikke minst landene i Asia, avslutter Ole-Jacob Wold.

* Medlemmer i Forum for Reiseliv: Nordic Choice Hotels ASA, VisitOslo AS, Thon Hotels, Hurtigruten ASA, SAS, Color Line, NSB AS, The Rezidor Hotel Group, Alpinanleggenes Landsforening, Norwegian Air Shuttle ASA, Scandic Hotels AS, LO, NHO Reiseliv.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR.

About hkp