REKORDÅR FOR OSL – ØKTE MED 2 MILL. PAX

I 2011 reiste 21.103.000 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 2.012.000 eller 10,5 % flere enn i 2010. Veksten var nesten den samme på innland og utland.
På innland økte antall passasjerer med 1.026.000 (11,4 %) og på utland med 986.000
(9,7 %) passasjerer. Antall flybevegelser var 223.500. Det er opp 5,3 %
fra 2010. Det er imidlertid fortsatt 7500 bevegelser færre enn i toppåret 2008.

Fra 2010 til 2011 ble flyene både noe større og utnyttelsen av flyene høyere: Det gjennomsnittlige antall passasjerer pr fly økte fra 94 til 98, og i gjennomsnitt var 71 % av setene benyttet. Det er 2 % opp fra 2010. Veksten skyldes sterk etterspørsel i alle markeder, og nye tilbud til oversjøiske destinasjoner har åpnet opp nye reisemål. Den sterke etterspørselen ser ut til å fortsette, og signalene fra flyselskapene er at de også er optimistiske og øker tilbudet i 2012. Oslo Lufthavns prognose for 2012 er 22,7 millioner passasjerer, dvs. en vekst på 7- 8 %.
– Den forventede veksten iår ligger innenfor den kapasiteten vi har i forbindelse med utvidelsen av terminalen. Det kan bli litt trangt til tider, men dette skal vi klare, sier adm. dir. Nic. Nilsen.

 

About hkp