REKORDÅR FOR OSL

NETT OSL Terminalen_utkast_72dpi_tcm181-61662I 2012 reiste 22,1 millioner passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 4,6 %, eller 980.000 flere enn i 2011, og det høyeste antallet reisende over Oslo Lufthavn noensinne.

Veksten var størst på utlandsrutene med en økning på over 680.000 reisende, eller 6,1 %. Innen charter utland er veksten på hele 10,7 %.

På innlandstrafikken var det i 2012 totalt sett en økning på 2,9, % eller i overkant av 290.000 passasjerer. Blant annet er trafikken mellom Oslo Lufthavn og Tromsø for første gang passert en million reisende, godt hjulpet av nordlysturisme.

Antall flybevegelser (avganger og landinger) i 2012 var 230.432. Dette er en økning på 3,1 %, og nær en tangering av rekorden fra 2008.

For desember måned isolert var det en liten nedgang på innenlandstrafikk, men til gjengjeld en vekst på 11 % på utenlands charter.

– Veksten i 2012 skyldes både at nordmenn er svært glade i å reise, og at Norge er blitt mer attraktivt å reise til. I tillegg er kjøpekraften god i det norske innenriksmarkedet. Dette skaper en stor etterspørsel etter flyreiser, sier adm. dir. Nic. Nilsen.

– Det er spesielt gledelig å se at noen av de nye direkterutene til spennende destinasjoner er med å løfte trafikktallene over Oslo Lufthavn. Vi vokser jevnt og nærmer oss taket på hva vi kan håndtere med dagens infrastruktur. Vi jobber kontinuerlig med både tilpasninger av dagens terminal, og utbygging av ny terminal, slik at de reisende fortsatt skal få en god reiseopplevelse ved Oslo Lufthavn avslutter Nic. Nilsen.

Foto: OSL

About hkp