REKORDBELEGG I TROMSØ

Trolig er det bare Lillehammer i 1994 som har hatt en bedre februar måned beleggsmessig enn den Tromsø-hotellene hadde i år.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Et gjennomsnittsbelegg på 91,7 % i en vintermåned i by-Norge er fantastisk bra, og det var det Tromsø-hotellene oppnådde i forrige måned.

Februar viste at det var et stort sprang mellom byene som hadde høyest og lavest rombelegg; Tromsø (91,7 %) og Kristiansand (39,5 %). Det samme gjaldt rompris (her: losjiinntekt eks. MVA per solgte rom) der Tromsø og Haugesund lå i hver sin ende av skalaen med henholdsvis NOK 1 018 og NOK 718.

HITTIL IÅR (perioden januar-februar samlet) viser tallene bl.a. at

Tromsø har de høyeste hotellromprisene* (NOK 1 014)

Tromsø har høyest rombelegg** (88,7 %)

Kristiansand har det laveste rombelegget (37,4 %)

Haugesund har de laveste hotellromprisene (723)

Haugesund har høyest vekst i antall solgte hotellrom fra perioden januar-februar ifjor (+11,4 %)

Lillehammer*** har svakest utvikling (-12,1 %) når det gjelder antall solgte hotellrom fra perioden januar-februar ifjor

Lillehammer*** har svakest romprisutvikling (-32,6 %) fra perioden januar-februar ifjor

Tromsø har høyest romprisvekst (10,9 %) fra perioden januar-februar i fjor

 

Rombeleggstall spriker i storbyene

Tall fra Benchmarking Alliance viser at de interne forskjellene innad i en by, både når det gjelder belegg og pris, kan være store. Også fra uke til uke, eller fra ukedag til ukedag, er variasjonene betydelige.  Hoteller i en by kan variere på mange måter, for eksempel når det gjelder størrelse, beliggenhet, konsept og standard. Dette får naturlig nok stor innvirkning på nøkkeltall, som belegg og rompris. Følgelig kan det fort gå galt av sted om man benytter gjennomsnittstall der man heller burde gjort uttrekk med relevante data, for eksempel de mest sentralt plasserte hotellene eller de med høyest standard. Dette ser man ikke minst på «spread-diagrammet» der høyeste og laveste verdi kommer frem.

I Trondheim opplevde man at avviket i rombelegg var på over 80 %-poeng en av dagene i februar. Videre er variasjonene store fra én periode til en annen, eller fra én ukedag til en annen. I tallene fra Bodø så vi blant annet at svært få ukedager har et gjennomsnitt nær månedssnittet på 60,4 %.

 

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

*        Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

**      Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

***      Ungdoms-OL ble avviklet på Lillehammer i februar 2016, og her ble det oppnådd svært høye priser og belegg

 

 

 

 

 

About hkp