REKORDDELTAGELSE PÅ NORDNORSK OPPLEVELSESKONFERANSE

I forrige uke var 240 deltagere samlet på Thon Hotel Lofoten for å delta på Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2011.  Arrangørene sier seg svært fornøyde med det  rekordstore antall deltagere på denne  5.  Nordnorske Opplevelseskonferansen.

Hele konferansen var dramatisert og regissert nærmest som  et direktesendt TV-program. Det ga i seg selv en helt ny opplevelse av  «rollene», både for deltagere, innledere, møteledere og arrangører. Det var  workshops, «studiodebatter», direktesendte ”TV-intervjuer”, morsomme  filminnslag og faglige presentasjoner tre dager til ende. Konferansens mest  spektakulære entré hadde forskeren som kom flyvende inn i basehopperantrekk og  deretter snakket med innlevelse om ekstremsportutøveres psyke. Et av  konferansens høydepunkter var foredraget med en av verdens ledende nordlysforskere, Alv Egeland, som ga
forsamlingen en svært inspirerende reise inn i nordlysets mange hemmeligheter.
På konferansens ”Forskermarked” var det lagt til rette for at  reiselivsbedriftene og FoU-miljøer fikk anledning til å møtes til uformelle  samtaler og faglige diskusjoner.

I sin åpningstale påpekte Karsten Nestvold, direktør i Innovasjon Norge Nordland, at  reiselivets fremtid i Nord-Norge ligger i arbeidet med å skape gode, salgbare  opplevelsesprodukter. Temaet ble fulgt opp av bedriftene i bedriftsnettverket Innovative  Opplevelser, som fortalte hvordan de jobber med dette i praksis. Nettverket har  blant annet samarbeidet med Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland i flere år. Under konferansen lanserte dette FoU-miljøet NOVADIS – Norsk senter
for opplevelsesbasert reiseliv. – Dette er en utrolig viktig milepæl for arbeidet med en kunnskapsbasert reiselivssatsning i Nord-Norge, sier Bård Jervan, prosjektleder i Innovative Opplevelser.
– Reiselivet i nord er i ferd med å bli en moden næring. Pilene peker oppover og aktørene jobber mer langsiktig og strategisk nå enn bare for få år siden. Samspillet som utvikles med FoU-miljøene er et eksempel, samarbeidet med Norsk Designråd et annet», påpeker Jervan, som har fulgt næringen i landsdelen i over 20 år. Benedicte Wildhagen i  Norsk Designråd karakteriser dette som et gjennombrudd for synet på hva design kan tilføre utviklingen av reiselivet i Nord-Norge. – Vi har medvirket i nærmere 20 designprosjekter bare i Nordland, og vi ser at det gir effekt både
for små og store reiselivsbedrifter, sier Wildhagen. Disse resultatene ble også presentert under konferansen.

Fremtidsrettet konferanse

– Konferansen var fremtidsrettet og fullpakket av spennende innslag, også av kulturell karakter.
Meget aktuelle og gode temaer ble belyst, sier Arne Trengereid, direktør i Nordnorsk Reiseliv AS, som sammen sin ledergruppe deltok på konferansen. – Og maken til faglig og kreativ leveranse i alle ledd fra et konferansehotell er det lenge siden jeg har opplevd, avrundet Trengereid, som for tiden ser
svært optimistisk på mulighetene for reiselivet i landsdelen.

Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2011 ble arrangert som et samarbeid mellom ARENA Innovative Opplevelser, Innovasjon Norge, Nordnorsk Reiseliv og forskningsprogrammet Opplevelser i Nord.

 

 

About hkp