REKORDDELTAGELSE PÅ NTW I ØSTFOLD

Mandag startet den viktigste salgsarenaen for norsk reiseliv, Norwegian Travel Workshop (NTW). Aldri tidligere har det vært påmeldt flere utenlandske turoperatører til det årlige arrangementet i regi av Innovasjon Norge.

Hele 331 kjøpere fra 22 land er ankommet Fredrikstad og Sarpsborg for å møte norske reiselivsaktører. Dette er 40 flere utenlandske deltagere enn i 2011.

– Vi feirer iår 40 års jubileet til arrangementet med rekordmange utenlandske turoperatører, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Særlig vekst opplever man fra Storbritannia, Tyskland og Asia, som alle stiller med rekordmange kjøpere til årets arrangement. Storbritannia og Asia er også noen av markedene som har opplevd en god vekst i antall gjestedøgn så langt iår.

Reiselivsdirektøren tror den økte interessen blant annet skyldes økt bransjefokus gjennom Innovasjon Norges utenlandskontorer.

– Vi valgte for to år siden å satse mer på bransjeleddet. Til tross for den digitale tidsalder, så vi et behov for økt bransjebearbeidelse, spesielt inn mot turoperatører som arrangerer reiser for et kjøpekraftig publikum. Den økte interessen viser at turoperatører fortsatt er svært viktige i mange land, sier Tuftin. Med dette som bakgrunn har vi jobbet aktivt for å sikre oss gode turoperatører, som kan bidra til økt vekst og verdiskaping i norsk reiseliv.

Han tror også dette viser en økt interesse for Norge som destinasjon.

– Vi har gjennom våre aktiviteter de siste par årene fått gode tilbakemeldinger fra bransjen på at aktivitetene fungerer og at Norge i større grad enn tidligere blir lagt merke til som reisemål. Norske reiselivsopplevelser er i verdensklasse. Vi jobber for at flere utenlandske turoperatører skal få øynene opp for alt Norge har å tilby. Dette gjelder både tradisjonelle reiselivsprodukter og reisemål, samt mat- og kulturopplevelser.

Norwegian Travel Workshop (NTW):

Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møteplass og arrangeres årlig av Innovasjon Norge i samarbeid med destinasjonsselskapet på det stedet som arrangementet er lagt til. Arrangementet gjennomføres på forskjellige steder i Norge.

NTW er en lukket workshop (salgskonferanse) basert på over 8000 forhåndsbookede avtaler mellom representanter fra utenlandske turoperatører og norske reiselivsbedrifter.

Fokus på NTW er kontraktsinngåelse for neste års turistsesong. Man regner at det i løpet av arrangementet enten tegnes kontrakter eller at det igangsettes prosesser som resulterer i kontrakter til en verdi av ca. NOK 2 milliarder.

NTW i 2012 arrangeres i samarbeid med Østfold Reiseliv og destinasjonsselskapene i Fredrikstad og Sarpsborg.

About hkp