REKORDVEKST I 2.KVARTAL FOR NORWEGIAN

Norwegian har lagt frem et resultat etter skatt på NOK 300 millioner for annet kvartal 2018. Veksten dette kvartalet var den høyeste i selskapets historie, men skal avta fremover, slik at kostnadene reduseres ytterligere, i tråd med selskapets strategi.
Nettoresultatet på NOK 300 millioner er en sterk forbedring fra fjoråret, da selskapet hadde et tap på NOK 691 millioner. Selskapets kostnader er redusert med ni prosent dette kvartalet. Regnet uten drivstoffkostnader, er kostnadene ned med 19 prosent. Kostnadene er redusert til tross for at selskapet har hatt den høyeste veksten noensinne i løpet av et kvartal, med 48 prosent (ASK), samt at oljeprisen har vært betydelig høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Trafikkveksten for annet kvartal (RPK) var på 46 prosent.

Tilsammen fløy ti millioner passasjerer med Norwegian i annet kvartal – en økning på 16 prosent. Fyllingsgraden har holdt seg på et høyt nivå, 86,8 prosent i år mot 87,7 i fjor.
Norwegians internasjonale ekspansjon har vært stor de siste årene, med nye ruter og destinasjoner og etablering av nye baser, samt økt frekvens på flere ruter. I form av totalinntekter representerer USA nå Norwegians sterkeste marked, etter Norge.
– Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte kostnader, til tross for en sterk vekst dette kvartalet. Fremover skal veksten avta og vi skal høste av det vi har sådd, noe som vil gagne kunder, ansatte og aksjonærer, sier konsernsjef i Norwegian, Bjørn Kjos.
– Jeg er også veldig glad og takknemlig for at vi i løpet av de siste seks månedene har mottatt ti forskjellige priser. I juni ble Norwegian kåret til Norges mest innovative selskap, og i juli ble vi tildelt «World Travel Award» for beste flyselskap i Europa. Vi har også mottatt «Ambassador’s Award» fra USAs ambassadør til Norge, som viser at det vi har oppnådd så langt i USA blir verdsatt og anerkjent av amerikanske myndigheter, fortsetter Kjos.
I løpet av dette kvartalet har Norwegian faset inn tre Boeing 787-9 Dreamlinere og to nye Boeing 737 MAX-fly i flyflåten. Totalt for året får Norwegian levert 11 Boeing 787-9 Dreamlinere, 12 Boeing 737 MAX 8 og har allerede mottatt selskapets to siste Boeing 737-800. Med en gjennomsnittsalder på 3,7 år, er Norwegians flyflåte blant de mest moderne og miljøbesparende i verden.

 Foto: Chris Raezer/Boeing

About hkp