REZIDOR SIER NEI TIL PLIKTBUD FRA HNA TOURISM GROUP

Styret i Rezidor anbefaler enstemmig at aksjonærene ikke aksepterer HNA Tourism Groups pliktbud på SEK 34,86 per aksje, siden det ikke reflekterer verdien av selskapet. Styret understreker de økede risiki og usikkerheter for aksjonærene i forbindelse med HNA Tourism Groups oppkjøp av aksjemajoriteten i Rezidor.

  1. april 2016 offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. og Carlson Hospitality Group, Inc. at de hadde inngått avtale der HNAs skulle kjøpe 87.522.187 aksjer i Rezidor fra Carlson Hotels, tilsvarende 51,3% av alle aksjer i Rezidor.

Oppkjøpet ble gjennomført 7. desember 2016, noe som utløste en plikt for HNA Tourism Group til å gi tilbud på de resterende aksjene i Rezidor. HNA Tourism Groups bud er et kontant vederlag på SEK 34,86 per aksje. Dette tilbudet ligger 6,3% lavere enn sluttkursen for Rezidor-aksjen på Nasdaq Stockholm 22. december 2016, som var siste handelsdag før tilbudet ble offentliggjort.

About hkp